Latviešu un lietuviešu austrumu apgabalu likteņi

Baltu apdzīvotā territorija. Latviešu nācija austrumos Livonijas valsts laikā. Austrumu Latvija līdz 1861. gadam. Latviešu etnografiskā territorija aiz Latvijas valsts robežām.

Kārlis Stalšans /1888 - 1970/

~ 7.87 MB  
Lasīt

Krāsnis un pareiza kurināšana

Kurināmā taupības nozīme. Kurināmā sagāde. Siltums. Krāšņu būvmateriāli. Telpu apkures veidi un to novērtējums. Telpu apkures krāsnis. Siltuma izmantošanas ierīces virtuvē. Maizes krāsnis. Pirts krāsnis. Taupīga kurināšana. Skurstenis. Siltumierīču labošana. Dzīvokļa sagatavošana ziemai. Siltumtechniski mēģinājumi,

1943. GADS.

~ 10 MB  
Lasīt

Latvju dainu1.sējums

Ievads. Mežs un koki latvju dainās. Puķes un augi. Dzīvnieki. Meža drava. Purvs un ūdeņi. Jūra un jūrnieki. Senais zvejnieks. Gada laiki. Debess simbolika. Vecāki, bērns un kristības. Bērnu audzināšana. Daba bērnu dziesmās.Tulkoto dziesmu motīvi. Latvju tautas melōdijas.

1928. GADS.

~ 11 MB  
Lasīt

Latviešu tautas pasakas 11.sējums

Latviešu tautas pasakas.
11. sējums.
Joku pasakas.

Prof. P. Šmita apkopojumā.

~ 1.74 MB  
Lasīt

Pašaizsardzība pret gaisa uzbrukumu

Priekšvārds. Jēdziens par ienaidnieka lidotāju uzbrukuma iespējamībām valsts territorijā. Ķīmiskās kaujas vielas. Aizsardzība pret ķīmisko kaujas vielu iedarbību. Aizdedzinošās bumbas un ugunsgrēku apkaŗošana. Pirmā palīdzība. Pasīvās gaisa aizsardzības dienests. Pielikums.

1939. GADS.

~ 1.34 MB  
Lasīt

Vecā Jelgava

«Portus semigallorum». Mītavas pils celšana. Leišu uzbrukumi. Pilsētas sākumi. Pilsētas satversme. Kaŗa briesmas 17. g. s. sākumā. Jelgava hercoga Jēkaba laikā. Jelgava Lielā Ziemeļu kaŗa laikā. Viestura piemiņas pils celšana. Latvietis Ernests Jānis Bīnemanis, Pēteŗa akadēmijas students un absolvents. Blēži ar pasaules slavu Jelgavā. Meldeŗu dumpis. Francijas ķēniņš un galms Jelgavā. Jelgava 18./19. g. s. maiņā. 1812. gads. Dzimtbuves atcelšanas ceremonija Jelgavā. Jāņu dienas Jelgavā. Ielu bruģēšana. Jelgava iegūst nedegamus jumtus. Tirgus laukuma izbūve. Jelgavas baznīcas. Dzelzceļa atklāšana 1868. g. Skolu izveidošanās. Brīvlaišanas atceres svētki. Jelgavas latviešu biedrības nodibināšana. Ievērojamākie Jelgavas latv. biedr. darbības posmi. Vispārīgie dziesmu un mūzikas svētki Jelgavā. Lauksaimniecības izstāde.

NIKOLAJS ĶAUNE /1903 – 1939/

Nikolajs Ķaune /1903 - 1939/

~ 2.67 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Namamātes padomnieks

Ievadam. Dzīvotmāka. Dzīvokļa iekārta. Istabas puķes. Kā tīrīt dzīvokli. Virtuve un pieliekamās telpas. Cilvēka barība. Augļi un saknes. Sīkorganismu nozīme mājsaimniecībā. Ēdiena pagatavošanas mācība. Pareizi klāts galds un kā pie tā izturēties. Rokdarbi. Veļas mazgāšana. Sievietes veselība. Daiļa un vesela miesa. Bērns. Mazbērna garīga audzināšana. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos. Mājas aptieka. Mājas bibliotēka.

1928. GADS.

~ 6.7 MB  
Lasīt

Leišu un poļu laikmets Livonijā

Livonijas stāvoklis 16. g. s. Sarunas ar krieviem un Livonijas kaŗa sākums. Livonijas sairšana. Livonijas kaŗa turpināšanās. Notikumi Livonijā St. Batorija un Sigismunda III valdīšanas laikā. Poļu un zviedru kaŗš. Pretreformācija Livonijā. Latviešu zemnieku stāvoklis.

Nikolajs Ķaune /1903 - 1939/

~ 1.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

The knot script - the lost writing system of the Latvian language

"The article analyses a writing system of the Latvian language that has been scarcely researched before. The evidence of the usage of the knot script and song clews is present in the Latvian folklore, although it has been commonly considered as a metaphor. At the beginning of the 20th century there were individuals still using it prior to the conventional literacy increase due to the general education. "

Uģis Nastevičs

~ 0.96 MB  
Lasīt

Latvija 20 gados

Latvija no 1918. līdz 1938. gadam.
Skaitļi, raksti un 276 attēli 352 lappusēs.

~ 6.78 MB  
Lasīt

Elza Žiglevice

Žiglevicu Elzas piemiņai. Laikmeta notikumi. Bērnība un skolas gadi. Pirmie soļi sabiedriskā darbā. Traģiskā diena. Bēres. Atmiņas un iespaidi. Elzas Žiglevicas piemiņa Latvijas universitātē. Preses balsis.

ELZA ŽIGLEVICE (1898.5.IX-1919.29.X)

Kritusi par Latvijas brīvību.

~ 0.42 MB  
Lasīt

Mana vijole

"Nevarēdams atrast labu vijoli, ne arī tādu nopirkt dēļ naudas trūkuma, nodomāju mēģināt pats taisīt vijoli."

Augusts Dombrovskis /1845 - 1927/

~ 0.36 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Tev mūžam dzīvot, Latvija!

Valsts tapšana, atbrīvošanās cīņas, valsts izveidošana.

"Bezgala gaitu mums iet, jo tautu, kā senlaikos, vākdams
Gaismotos ceļos, kam nav saredzams laikmetos gals,
Nerimstošs, stingrs un maigs, no kapiem un šūpuļiem nākdams,
Aicina visus un ved mūžīgās Latvijas balss!"

~ 4.7 MB  
Lasīt

Piemiņas vaiņags Latvijas kritušiem varoņiem

Ievada vietā. Varoņu dusas vietas. Brāļu kapu, pieminekļu un zīmju uzbūves. Pa agrākām kauju vietām. No kaŗavīru dzīves. Daži momenti no Latvijas valsts nodibināšanās laikiem. Latvijas armijas pulku karogi. Kaŗš un māksla.

~ 14.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvia as an independent state

Preface. Introductory: Latvian Geographical Names. Geography. Historical Background. State Insignia. Constitution of 1922. Constitutional Reform. State Administration. Judicial System. Administrative Division. Cultural Life. Press. Science and Scientists. Arts. The Church. Education. Public Health. Nutrition. Economic Life. Agrarian Reform. Agriculture. Cooperative Associations. Industries. Commerce. Shipping. Transportation and Communication. Latvia as a Transit Country. Foreign Trade. Finances. Latvia’s Role in the Baltic. Bolshevik Invasion in 1940. Nazi Invasion in 1941. Bolsheviks Reoccupy Latvia. Highlights of Latvian-American Relations. Latvia’s Constitution. Latvia and the U.S.S.R. Comparative Statistics About Production and Consumption. Baltic States and the U.S.S.R. Comparative Statistics. Publications on Latvia in English. Index. Map of Latvia.

1947

Alfrēds Bīlmanis /1887 - 1948/

~ 1.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas zeme, zemnieki un viņu darbs

Ievadvārdi. Mūsu zeme. Latviešu zemnieku likteņgaitas pagātnē. Agrārā reforma. Zemnieka māja. Zemnieku izglītība un jaunatnes organizācijas. Zemnieki savās mājās un sabiedrībā. Zemnieka ģimene un lauku mājas civīllikumā. Lauku pašvaldības. Lauku pašpalīdzība un kopdarbība. Latvijas lauksaimniecības kamera. Lauksaimniecības ekonomiskie apstākļi Latvijā. Vispārējie lauksaimniecības veicināšanas darbi un pasākumi. Lauksaimniecības ražojumu tirgus kārtošana un šo ražojumu kvalitātes nodrošināšana. Zemes izmantošana. Lauksaimniecības darbu technika. Lopkopība. Piensaimniecība. Dārzkopība un biškopība. Zvejniecība un zivkopība. Latvijas meži un purvi. Lauksaimniecības rūpniecības nozares. Kapitāli lauksaimniecībā. Saimniekošanas rezultāti lauksaimniecībā. Lauksaimniecības loma ārējā un iekšējā tirdzniecībā un tautas ienākumā. Zemnieku un viņu darba nozīme tautas un valsts dzīvē.

~ 45.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu trimdas desmit gadi

Darbs Latvijas brīvībai. Latvijas baznīcu dzīve trimdā. Latvijas zinātnes gaitas ārpus dzimtenes. Latviešu mākslas 10 gadu gaitas svešumā. Latviešu rakstniecība un prese. Dažu latviešu organizāciju darbība ārpus dzimtenes. Latviešu tautas kopas 10 gadi svešumā.

1954. GADS.

~ 2.33 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Agrarjautājums latvju tautas dzīvē

1926. GADS.

Alfrēds Bīlmanis /1887 - 1948/

~ 0.46 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dzīves ainas

Veciem un jauniem.
Daiļi un tikumīgi pamata likumi ģimenes dzīvē.
1.sējums.

1923. GADS.

~ 9.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu tradicija par gaŗo pupu un ar to saistītie mītoloģiskie priekšstati

Tradicija stāsta par uzkāpšanu debesīs pa kāda brīnišķīga stāda zariem.

1936. GADS.

Eduards Zicāns /1884 - 1946/

~ 0.26 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Daiļskriešana uz ledus

Ievads. Slidskrējēju apģērbs. Slidas. Daiļskriešanas pamatskola. Loki. Čūskveidīgie loki. Trijnieki. Dubulttrijnieki. Cilpas. Prettrijnieki. Novirzieni un pretnovirzieni. Virpuļi. Augstākā skola. Individuālā skriešana. Dažādas figūras. Sacīkšu noteikumi Eiropas un pasaules meistarsacīkstēm daiļskriešanā.

1924. GADS.

Roberts Baumanis

~ 1.05 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latviešu tautdziesmu tikumi

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Visu tikumu dziesmu skaits grozās ap 10.000 pamatdziesmu. "

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 0.36 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas neatkarības gadi

Ievads. Satversmes sapulces pirmā diena un prezidija noorganizēšana. Monumentālā agrārreforma. Latvijas demokratiskās republikas satversme. K. Ulmaņa valdība un tās krišana. Z. Meierovica valdības nodibināšana. Valdības maiņas nozīme. Latvijas de jūre atzīšana. Latviešu zemnieku savienība. Organizācijas jautājumi. A. Niedras un M. Valtera polītikas atbalsis zemniecībā. LZS un Konsums. LZS un Latviešu lauksaimnieku ekonomiskā sabiedrība. Mācīsimies no kaimiņiem. Mācīsimies no Čechoslovakijas. Latvijas atjaunošanas sabiedrības (Lats) nodibināšana. H. Celmiņa cīņa pret K. Ulmani. J. Čakste un K. Ulmanis. Baltijas valstu savienības meklēšana. Bulduru konference 6. VIII — 6. IX 1920. Reģionālā Baltijas valstu savienība. Miera līgums ar Vāciju. Miera līgums ar krieviem. Mazā Baltijas valstu savienība. Latvijas-Padomju Savienības tirdzniecības līgums. Latvijas centrālbankas projektēšana. Latvijas bankas nodibināšana. Latvijas bankas attīstība un uzplaukums 1922.—1928. g. Saimnieciskā krize un cīņa pret lata devalvāciju 1. janvāris 1928.—8. oktōbris 1931.g. Latvijas banka demokratijas sabrukuma ēnā no 8. oktōbŗa 1931.—15. maijam 1934. gadā. Latvijas kreditsistēmas reorganizācija, 1934. g. 15. maijs—1940. g. 17. jūnijs. Latvijas bankas darbības beigu posms no 1934. g.— 1940. g. 16. jūlijam. Noslēguma mēnesis 17. jūnijs—16. jūlijs 1940. g. Jaunās valdības jaunā polītika. Celmiņa kabinets. K.Ulmaņa uzskati par Saeimu un valsts satversmi. K. Ulmaņa uzskati par saimniecību un kultūru. Ārpolītika, armija un K. Ulmaņa slēdziens. Mana atbilde un apvērsuma kritika. To visu paturēsim pie sevis. Es apvērsumu noraidu. Es aizeju no frakcijas vadības. Saimnieciskā krize. Polītiskā krize. Ceturtā Saeima. Ceturtā Saeima un Skujenieka valdība. Iekšpolītiskais stāvoklis Latvijā 1933. g. Valsts saimniecības sabrukums. „Mēs neko nevaram darīt,” saka valdība. Apvērsuma gatavotāji. Pērkoņkrustieši un leģionāri. M. Skujenieka, F. Cielēna, J. Baloža apvērsuma gatavošana. K. Ulmanis un satversmes reforma. Ulmaņa apspriedes ar rūpniekiem, namsaimniekiem, ierēdņiem un kaŗavīriem. Ulmaņa apspriede ar A. Bergu. Ulmaņa saprašanās ar latgaliešiem. Ulmanis un Bļodnieka valdība. Sociāldemokrati un Ulmanis. 1934. gada sešpadsmitais maijs. Ārpolītikas problēmas Latvijas demokratijas sabrukuma priekšvakarā. Ulmanis un Zviedrija. Austrumu drošības pakts un Baltijas valstis. Austrumu drošības pakts pārvēršas par Francijas-Krievijas militāru aliansi. Baltijas valstis 1935.—1937. Attiecības ar Vāciju. Attiecības ar Padomju Savienību. Attiecības ar Franciju un Angliju. „Garantijas”. Krievu „garantijas”. Vācijas „garantijas”. Latvija Tautu Savienības Padomē. Hitlers dzen pasauli uz jaunu kaŗu. Igaunijas sūtniecība. Austrijas pievienošana Vācijai 13. martā 1938. g. un Latvijas ārpolītika. Lietuva-Polija 1938. g. Ulmanis par stāvokli Eiropā 1939. g. Sarkanās un melnās frontes kopdarbības ceļu meklēšana. Aukstā kaŗa izbeigšana Hitlera un Staļina starpā. Deklarācija par Maskavas interesēm. Eiropa 1939. g. Lielbritānija pasludina stingru stāju. Vācijas iebrukums Lietuvā. Klaipēdas aneksija. Padomju Savienības draudu nota Latvijai. 1939. g. vasara un ārlietu komisāru maiņa Maskavā. Polija un Otrā pasaules kaŗa sākums. Kaŗš. Igaunija. Noslēgums.

Ādolfs Klīve /1888 - 1974/

~ 1.87 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Censonis №7

Malnavas lauksaimniecības vidusskolas skolnieku un absolventu žurnāls.

1936.g. 13.sept.

~ 1.79 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvijas mazsaimniecības

Ievads. Vēlamība. Dānijas sīksaimniecības. Valsts palīdzība sabiedriskai darbībai Dānijā. Dānijas dalītāju sabiedrību iekšējā iekārta. Anglijas mazsaimniecības. Zemes piederuma veids. Sabiedriskā noma. Saimniecību platība. Mantošanas kārtība. Drošības nauda. Zemes fonds. Organizācija. Likuma ilgums. Latvijas mazsaimniecību pamata noteikumi. Gala vārds.

1920. GADS.

Pēteris Juraševskis /1872 - 1945/

~ 0.29 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Raiņa Pusidealists

Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Patīkamais humors, griezīgā satira un mūsu literātūrā nesastopamais traģikōmisms nostāda Raiņa ,,Pusidealistu” mūsu tulkoto un oriģinālo joku lugu vispirmā vietā, rāda Raini kā nepārspējamu pirmās šķiras humoristu."

Antons Krauja (Balodis) /1880 - 1942/

~ 0.38 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Meža kopšana

Ievads. Kultūru kopšana. Smalctīre. Retināšana. Skrajcirte. Pāraugušo koku izciršana. Franču retināšanas metode. Zaru apgriešana.

1927. GADS.

J. Smiltnieks

~ 0.6 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Par gaišāku un labāku nākotni

Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Dzeršanas paražu vietā radīsim jaunas, veselīga dzīves prieka pilnas paražas, kas mūsu tautu ved uz priekšu un uz augšu, pretim gaišākai un labākai nākotnei!"

Hermanis Asaris /1882 - 1942/

~ 0.54 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Miers un laime

Filozofiski-ētisks apcerējums.

K.Melderis

~ 0.68 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Aizejot atskaties 3

Pagātne. 1940 – 2008. Secinājumi. Apceres un vērojumi.

Laimonis Purs /1922 - 2016/

~ 1.72 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Aizejot atskaties 2

Notikumi un netikumi, kad pie mums valdīja Kremļa vara.

Laimonis Purs /1922 - 2016/

~ 1.55 MB  
pirkt - 0.87 EUR

No Ņevas līdz Elbai

Diezgan neticams gabals.

~ 0.28 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Jersika

"Jersikas apcerējums lai būtu veltīts
Latvijas karaļa,
Jersikas kunga Visvalža piemiņai."

Francis Balodis /1882 - 1947/

~ 25.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas Ūniversitāte 1919-1929

Latvijas Ūniversitātes attīstība. Latvijas Ūniversitātes mācības spēki: Architektūras fakultātē. Chēmijas fakultātē. Filoloģijas un filosofijas fakultātē. Inženieŗu zinātņu fakultātē. Lauksaimniecības fakultātē. Matēmatikas un dabas zinātņu fakultātē. Mēchanikas fakultātē. Medicīnas fakultātē. Tautsaimniecības un tieslietu zinātņu fakultātē. Teoloģijas fakultātē. Veterinār-medicīnas fakultātē. Rādītājs. Papildinājums.

~ 2.93 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pareiza zirgu apkalšana un nagu kopšana

Ievads. Zirga pēdas uzbūve. Naga kurpe un tās iekšējās daļas. Naga augšana. Naga mechanisms. Nagu formas. Pakavs. Normāli pakavi. Veca pakava noņemšana. Veca pakava apskatīšana. Naga sagatavošana apkalšanai. Pakava pielaikošana nagam. Pakavu naglas. Pakava piestiprināšana pie naga. Apkalta zirga apskatīšana. Vaļīgi pakavi. Kad zirgs jāpārkaļ?Daži īpatnēji pakavi un kalumi. Uzcirtēju zirgu pakavi un kalšana. Aizcirtēju zirgu pakavi un kalšana. Pakavi ar īsākiem zariem. 3/4 pakavs. Apaļais pakavs. Pakavi ar ielikumiem. Slēgtais pakavs. Mākslīgais rags. Pildījumi. Ādas palikumi. Korķa pildījumi. Mākslīgā raga pildījums. Salmu, striķu u. c. vīteņi. Gumijas ielikumi. Apiešanās ar nekaltiem nagiem. Darba zirgu nagu kopšana. Kad un kādi smēri nagiem vajadzīgi. Aplūzusi un izbirzusi nesne. Sausi nagi. Mīksti, drupani nagi. Lēzenie un pilnie nagi. Stāvie nagi ieskaitot kluča jeb kruķa kāju. Šaurie jeb saspiestie nagi. Šķībie nagi. Eža nags. Naga glazūras kaites. Naga sienas kaites. Apminumi. Plaisas. Šķirba. Tukša siena. Raga stabiņš. Dzīvnadža kaites. Griezumi zolē. Aiznaglojumi un apnaglojumi. Atspiedumi. Iedūrumi. Stara puve. Stara vēzis.Naga nomukšana. Apiešanās ar zirgu pie kalšanas. Zirga daba. Jaunu zirgu kalšana. Apiešanās ar zirgiem, kuŗi neļauj kalties. Daži spaidu līdzekļi. Mūsu armijā pastāvošie nosacījumi par pakavu izgatavošanu. Jājamo zirgu pakavu apraksts. Artilerijas un vezumnieku zirgu pakavu izmēri milimetros.

1928. GADS.

H. Bitte

~ 9.67 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Klimata problēma

Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Tagad jau gandrīz pārciestā nepieredzēti bargā ziema liek domāt, ka sala pastiprinājumiem ir radušies labvēlīgi apstākļi. Ja šādi apstākļi turpināsies, tad ir nopietni jāsāk domāt par pretošanos tiem. "

Jānis Lūke /1876 - 1942/

~ 0.29 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Lidmašīna

Vēsturiskais atskats. Lidošanas un lidmašīnu būves pamatprincipi. Lidmašīnas uzbūve. Lidmašīnu veidi. Lidojums. Aerodroms un gaisa osta. Lidmašīnu katastrofas un lidotāju apmācība. Kaŗa lidmašīnas. Satiksmes lidmašīnas. Lidmašīna zinātnē un tautsaimniecībā. Nākotnes lidmašīna.

1938. GADS.

Rūdolfs Drillis

~ 10.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Senās kāzas Daugavpils apriņķī

Tautās iešanas nepieciešamība un maģiska darbība. Ticējumi, paražas jaunībā, kas domātas nākošai laulības dzīvei. Priekškāzu laikā vēl svarīga ir iepriekšējā jauno ļaužu satikšanās, mīlēšanās, cerēšanās, zadināšana u. t. t. Līgavas noskatīšana. Senās ļaužu kārtas nav bijušas svešas arī Daugavpils novadā un tām piegriezta vērība. Dažādas citas tautu dēla vai tautu meitas īpašības. Dziedāšana. Nākošā vīra amats. Vaiņags un kumeliņš. Tautās ejamās dienas zīlēšana. Noskatīšana. Gatavošanās uz kāzām. Kāzu dienas priekāvakarā. Kāzu mielasts. Atkāzas. Kāzu dejas. Kāzu rotaļas. Vainaga noņemšana un dancināšana. Pagasta mešana. Guldīšana. Modināšana. Mazgāšanās. Guļdeitais. Gatavošanās ceļā uz jauniķa māju, šķeiņa nauda etc. Guldīšana jauniķa mājās. Modināšana jauniķa mājās. Brokastis jauniķa mājās. Vakariņas jauniķa mājās. Pūra dalīšana. Mālu mētāšana. Apdāvināšana etc. Saimniecības pārņemšana. Trešā kāzu diena. Kāzām beidzoties. Senās kāzu paražas Līksnas pagastā. Senās kāzu paražas Līvānu, Rudzātu un Preiļu apkārtnē. Pagastu un iesūtītāju reģistrs.

Arvīds Aizsils /1904 - 1940/

~ 1.04 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Tautas senās godu un audzināšanas tradicijas

Priekšvārds. Gaidības un radības. Krustības. Audzināšana. Lūkošana un precības. Labiešu kāzas. Kalpu kāzas. Slimība un miršana. Bēres. Dievaines. Dziesmas.

1939. GADS.

Ģirts Austrums

~ 0.65 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kristaps Morbergs un viņa lielais dāvinājums Latvijas Universitātei

"Morbergs lai mums visiem paraugs! Lai mēs visi tā cenšamies, tā strādājam, tā dzīvojam, spraužam augstus un cēlus mērķus!"

Pēteris Zālīte /1864 - 1939/

~ 4.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ceļi un tilti

Vispārējie jēdzieni. Ceļa projektēšana. Zemesdarbi. Zemesceļu ierīkošana, labošana un uzturēšana. Ceļi mežu ekspluatēšanai. Bruģi. Šosejas. Vispārējie aizrādījumi par tiltu būvniecību. Tiltu iedalījums pēc konstrukcijas un materiāliem un viņu izbūve. Pielikumi.

Aleksandrs Siksne /1882 - 1934/

~ 15.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zinātnei un tēvijai

Runas un sabiedriskie raksti.
1933.—1937.

Zinātnieks, valstsvīrs, Latvijas Universitātes rektors. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Jūlijs Auškāps /1884 - 1942/

~ 1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Poruka ētikas problemi

Ievadam. Ētikas pamati. Ētiskas dzīves pamati. Dzimta. Sabiedrība. Dažas atmiņas par Poruka dvēseles darbību. Problemu apvienojums. Ētikas pamatlīnijas.

Valdemārs Maldonis /1870 - 1941/

~ 0.35 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Patriotisma kopšana skolā

1938. GADS.

"Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga ēnā turoties latvju varoņu pulki, kuŗos netrūka pat zēnu un sirmgalvju, cīņās ar daudz stiprākiem ienaidniekiem guva uzvaru pēc uzvaras, līdz kamēr mūsu sentēvu robežas bija atkaŗotas un Latvijas kalnā varēja brīvi pacelties un lepni plīvot no pagātnes tumsas iznestais svešinieku nicinātais latviešu karogs."

Ed. Jansons

~ 0.25 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Ģimene

Tautas dzīvais spēks. Dzīvā spēka uzturēšana. Celsim atkal godā ģimeni. Ģimenes galva. Ģimenes dvēsele. Ģimenes saule. Bērnu sadzīve ģimenē. Māte kā izlīdzinātāja. Māte mākslā un māte dzīvē. Kad pietrūkst mātes. Kur meklējams ģimenes spēks. Bērni vasarā. Jauni ceļi bērnu aizgādībā. Bērnu svētki. Vēl viens solis mūsu nākotnes labā. Daži aizgādības un audzināšanas jautājumi ģimenē. Ģimenē tautas nākotne.

1940. GADS.

Jānis Akmens

~ 0.48 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Polītiskā oikonomija I

Priekšvārds. Pol. oikonomijas jēdziens. Cilvēka vajadzības. Manta, īpašums, tautas bagātība. Saimnieciska darbība. Saimn. dzīves pētīšanas metodes. Saimniecību veidi. Tautsaimniecības attīstība. Pol. oikonomijas iedalījums. Ražošana. Dabas iespaids uz cilvēku. Daba kā ražošanas faktors. Cilvēka iespaids uz dabu. Darbs kā ražošanas faktors. Darba kvantitāte. Darba kvalitāte. Teilorisms un fordisms. Kapitāls. Kapitāla sadalījums. Kapitāla izcelšanās. Kapitāla nozīme tautsaimniecībā. Uzņēmējs. Uzņēmumu veidi. Pilna sabiedrība. Komanditsabiedrība. Akciju sabiedrība. Kooperātīvi. Uzņēmēju apvienības. Zviedrijas sērkociņu trests.

1931. GADS.

Augusts Gauja

~ 1.79 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Sargāsim savas tautas senatni!

Ievadam. Kā zūd senatnes pieminekļi. Pieminekļu aizsardzība Vakareiropā. Pieminekļu aizsardzība Latvijā. Pielikums. Ilustrācijas.

Latviešu senatnes pētītāju biedrības raksti №2.

1924. GADS.

Art. Štāls

~ 6.25 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu senā jūrniecība

Ievadam. Jūrniecības sākumi ziemeļu ūdeņos akmens un bronzas laikmetos. Senraksti par kuršu cilts jūrniekiem. Dainas par mūsu seno jūrniecību. Senkurši — latvisko jūrnieku un zvejnieku cilts. Kuģi Rīgas senostā. Kuģniecība Baltijas jūrā pārkārtojas. Lielkunga Jēkaba laikmets mūsu kuģniecībā. Jūrmalnieki — mūsu pirmie rēdeŗi. Mūsu staltie kuģi atkal peld pasaules jūrās! Jaunais laiks.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Mārtiņš Sams /1892 - 1941/

~ 10 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pagastu apraksti

294 pagasti Rīgas, Cēsu, Valmieras, Valkas, Madonas, Liepājas, Aizputes, Kuldīgas apriņķos.
Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem.

1. DAĻA.

~ 224 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pagastu apraksti

223 pagasti Ventspils, Talsu, Tukuma, Jelgavas, Bauskas, Jēkabpils, Ilūkstes, Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Jaunlatgales apriņķos.
Pēc 1935. gada tautas skaitīšanas materiāliem.

2. DAĻA.

~ 204 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pagātne un tagadne II

Priekšvārdi. Vēstures skolotāju biedrības darbības pirmie pieci gadi. Redakcijas komisijas darbība. Sarīkojumu komisijas darbība. Vēstures studijas darbība. Vēstures skolotāju biedrības ekskursiju sekcijas darbība. Vēstures skolotāju biedrības kases stāvoklis no biedrības dibināšanas dienas. Vēstures skolotāju biedri 1937. gadā. Pārskats par latviešu vēsturi. Latvijas pilskalni 1909.—1934. gada izrakumu gaismā. Par latviešu tautas vēsturēs pētīšanu sakara ar vispārējo Eiropas vēsturi. Latviešu zemnieku brīvlaišanas polītiskās un tiesiskās idejas. Modernās vēstures metodikas pamatprincipi. Vēstures metodikas galvenās problēmas. Vēstures mācības mērķis un raksturs vidusskolās. Kā apskatīt pamatskolā tematu: Senlatviešu sētā. Kā apskatīt skolā tematu: ,,Tautas atmodas laikmets”. Aizvēstures nozīme mūsu skolu programmās. Piezīmes pie A. Altementa recenzijas par grāmatu ,,Apgaismotāji un agrārais jautājums Vidzemē I”.

1938. GADS.

~ 11.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rauna, citkārt un tagad

Ziņas un apraksti par Raunas veco bīskapu pili un baznīcu, par visām Raunas draudzes muižām un pagastiem, par visām Raunas draudzes skolām.

1900. GADS.

Jūlijs Vīstucis /1839 - 1909/

~ 3.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pagātne un tagadne I

Ievadam. Augusta Tenteļa 60 mūža gadi (1876.—1936.). Senlatvija pilskalnu izrakumu gaismā. Latviešu dzimtcilvēki. Dažas ziņas par latviešu gara izpausmi dzimtbuves laikos. Aizliegums latviešu un igauņu zemniekiem turēt ieročus zviedru laikos. Latvietis nekad nav atsacījies no savas zemes un brīvības. Ierakstu zobeni Talsu Vilku muižas ezera atradumos. Elka kalni un pilskalni Kursā. Pirmās muižu revīzijas Vidzemē XVIII gadu simteņa maiņā. Krievijas cars Pēteris I Anglijā 1698. g.

1936. GADS.

~ 7.98 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu strēlnieki

Latviešu tauta un viņas strēlnieki. Astoņas zvaigznes. 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona gaitas. Latviešu strēlnieku 1916. g. vasaras kaujas. Pagātnes atmiņas. 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona kaujas žurnāls. 2. Rīgas latviešu strēlnieku bataljona kaujas žurnāls. 3. Kurzemes latviešu strēlnieku bataljona kaujas žurnāls. 4. Vidzemes latviešu strēlnieku bataljona un pulka kaujas žurnāls. 1. Daugavgrīvas latviešu strēlnieku bataljona formēšanās un sagatavošanās cīņām. Latviešu strēlnieku pulku priekšteči – ceļa nolīdzinātāji – I un II Daugavgrīvas cietokšņa apvienotie zemessargu darba rotu bataljoni. Atmiņas par 1915. g. oktōbŗa kaujām Rīgas frontē. Latviešu bataljoni lielajā Ziemeļu un pasaules kaŗā. Pirmā sējuma personisko vārdu rādītājs. Pirmā sējuma vietu vārdu rādītājs.

Latviešu veco strēlnieku vēsturisko dokumentu un atmiņu krājuma pirmais sējums.

1935. GADS.

~ 14.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvieši II

Priekšvārds. Dažādi laikmeti tautas dziesmās. Latviešu tautas tiesiskie uzskati. Vidzemes apgaismotāji XVIII gadsimtenī. Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos. Tautas atmoda latviešu rakstniecībā. Latviešu brīvības tieksmes. Latviešu kareivis. Latvijas satversme. Latvija starptautiskā saimnieciskā dzīvē. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības problēmas. Latvijas lauksaimniecība. Latviešu materiālie pabalsti kultūrālām vajadzībām. Latviešu skola. XX gadu simtenis latviešu rakstniecībā. Antīkās pasaules iespaids latviešu literātūrā. Filozofiskā doma latviešu garīgā dzīvē. Latviešu avīžniecība. Latviešu literāriskā valoda. Latviešu teātris attīstības gaitā. Latvju mūzika. Latviešu celtniecība. Latviešu māksla.

1932. GADS.

~ 18.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzimtenes ideja

Jaunais laiks un dzimtenes ideja. Dzimtenes un tēvzemes jēdziens. Dzimtenes mīlestība. Saites, kas mūs sien pie dzimtenes. Svešatne un svešumā aizgājušie. Ideoloģiskā svešniecība. Nacionālais egoisms. Latviešu patriots un viņa pienākumi pret savu tēvzemi. Tēvzemes slava. Tālie ceļi. „Pāri trejām audzēm…”

Rakstnieks un žurnālists. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Kārlis Lapiņš /1895 - 1942/

~ 0.77 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju kultūra

Rakstu krājums prof. Dr. A. Švābes redakcijā.

Mūsu senču sūtība Baltijas telpā. Latvju sakrālā pasaule. Mūsu tautas likteņa gaitas. Latvju kultūra ārzemju avotu gaismā. Cīņa par Latvijas tiesībām.

1948. GADS.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 1.09 MB  
Lasīt

Gaŗezera raksti VII

Senču tikums — mūsu tagadnes un nākotnes pamats. Latviskais gars skautismā. Roveŗi pie mums un ārzemēs. Roveŗu nodarbības. Skautisma problēma pieaugušiem. Vienību sastāvs un darbība 1934. gadā. Skautu likumu mācīšana. Vai pirmo un pēdējo skautu likumu ir iespējams izpildīt? Skauta tērps. Garīgā darba technika. Skautisma palīdzība dzīvnieku aizsardzībā. Skautu bibliografijas klasifikācija un rādītāji. Kursu programmas. Viela pārdomai. Meklēsim rakstos. Vadītāju kursi.

~ 6.08 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mēģinājums ievest krievu burtus leišu un latviešu rakstos

Atsevišķs novilkums no Izglītības Ministrijas Mēnešraksta 1930. g. 1. burtnīcā iespiestā raksta.

Jānis Bērziņš

~ 0.85 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzīve pie jūŗas II

No Kolkas līdz Ainažiem.

Latvju zvejnieks dzied. Pie Kolkas. Mellsilā. Purciemā. Ģipkā. Žocenē. Rojā. Kaltenē. Valgalciemā. Upesgrīvā. Mērsragā. Aiz Enguru ezera. Bērzciemā. Abragciemā. Engurē. Ķesterciemā. Plienēs. Apšciemā. Klapkalnciemā. Ragaciemā. Lapmežciemā. Bigauņciemā. Kaugurciemā. Asaros, Mellužos, Dubultos. Majoros, Bulduros, Buļļos. Buļļu salā. Rīnužos, Vecāķos, Mangaļsalā. Kalngalciemā un Langciemā. Carnikavā. Pabažos, Pēterupē, Saulkrastos. Skultē. No Aģes līdz Liepupei. No Liepupes līdz Vitrupei. No Vitrupes līdz Salacai. Salacgrīvā un Kuivižos. Ainažos.

Vilis Veldre /1908 - 1940/

~ 10.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Dzīve pie jūŗas I

No Nidas ciema līdz Kolkai.

Ieskaņa. Nidas ciemā. Pāpes ciemā. Nīcas Jūrmalciemā. No Kaires ciema līdz Auču galam. Liepājā. Gar Medzi. Ziemupē. Gar Akmeņragu. Pāvilostā. Ulmalē un Jūrkalnē. No Sārnates līdz Užavai. Ap Užavu. No Kangrota līdz Cirpstenei. Ventspilī. Staldzenē. Liepenē. Jaunupē. Ovīšos. Lūžņā. Miķeļtornī. Lielirbē. Jaunciemā un Sīkragā. Mazirbē. Košragā. Pitragā, Saunagā un Vaidē. Kolkā. Atskatoties.

Vilis Veldre /1908 - 1940/

~ 9 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Seni stāsti par manu māju

Ieskaņai — Senas zīmes. Pirmais stāsts — Vakars nepazīstamā vietā. Otrais stāsts — Nakts Lapsu kalnā. Trešais stāsts — Māŗas avots, Dieva dārzs un Laimas akmens. Ceturtais stāsts — Kad gailis dziedāja. Piektais stāsts — Vējdzirnavas. Izskaņai — Lielceļa malā.

Vilis Veldre /1908 - 1940/

~ 0.33 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Krišjānis Valdemārs un viņa darbs

Novilkums no ,,Kuģniecības Gada grāmatas”.

Jēkabs Velme /1855 - 1928/

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Valsts Kulturas padomes I sesija

Valsts un Ministru Prezidenta 1939. g. 30. janvāŗa rīkojums. Latvijas kultūras padomes sastāvs. Pirmās sesijas I protokols. Pirmās sesijas II protokols. Priekšsēža Jūlija Druvas uzruna. Latviešu vēsture jaunā skatījumā. Atjaunotās Latvijas ceļi audzināšanā. Ainas no latviešu un Latvijas kultūras vēstures. Celtniecība atjaunotā Latvijā. Pirmās sēdes stenogramma. Otrās sēdes stenogramma. Likums par Valsts kultūras padomi. Likums par Latvijas rakstu un mākslas kameru. Likums par Latvijas profesiju kameru.

1939. GADS.

~ 2.12 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zigfrīds Meierovics

Mūžs. Darbs. Liktens.

Bērnība. Skolas gadi. Pirmie soļi dzīvē. Pasaules kaŗš. Maskavā. Rēzeknē. Rīgā. Pēterpilī. Ķijevā. Valkā. Darbs Nacionālā padomē. Gatavošanās braucienam uz ārzemēm. Memorandi lielvalstīm. Pilnvara. Stokholma. Londonā. Vēsturiskā audience. Latvijas valsts „de factō”. Parīzē. Darbs Pasaules miera konferencē. Pirmais ārlietu ministrs. Latvijas de jūre. Ministru prezidents un ārlietu ministrs. Konvencijas un tirdznieciskie līgumi. Ģimenes dzīve. Katastrofiskais brauciens. Bēres. Atbalss Eiropā un pie mums. Kristīnes Meierovicas nāve. Karakteristika. Nozīme mūsu valsts vēsturē.

Līgotņu Jēkabs /1874 - 1942/

~ 5.72 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Saimniecības ģeografija

Vispārējie ražošanas faktori. Ražošana cilvēka uzturam. Izejvielas rūpniecībai. Rūpniecība. Tirdzniecība. Transports un satiksme. Valsts un pašvaldību saimniecība.

1931. GADS.

Tautsaimnieks, žurnālists. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Alberts Zalts /1897 - 1942/

~ 19.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Krišjāņa Kalniņa piemiņai

Kr. Kalniņa pašbiografija. Kr. Kalniņa jaunība. Kr. Kalniņš Maskavā. Stud. Kr. Kalniņa „vēstules” un citi raksti ,,Baltijas Vēstnesim”. Kr. Kalniņš atgriežas dzimtenē un apmetas uz dzīvi Rīgā. „Rīgas Latviešu Biedrība”, Kr. Kalniņam Rīgā atnākot.

Puriņu Klāvs /1858 - 1935/

~ 1.12 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mājas iekšējā un ārējā izdaiļošana

Ievads. Pastāvošo dzīvojamo ēku izdaiļošana. Telpu iekārtas priekšmeti. Atsevišķo dzīvojamo telpu iekārtošana. Mājas apkārtnes iekārtojums.

1936. GADS.

~ 41.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Virtuves labierīcības

Priekšvārds. Kāpēc mūsu virtuves uzlabojamas? Virtuves novietojums dzīvojamā ēkā. Virtuves lielums. Sienas, griesti, grīdas. Virtuves apgaismojums. Vēdināšana. Apkurināšanas ietaises. Maizes krāsns. Ūdens piegāde. Virtuves mēbeles. Trauku mazgāšana. Katrai lietai sava vieta. Siltuma kaste. Virtuves darba rīki un trauki. Labā virtuvē jāprot arī pareizi saimniekot. Saimnieces apģērbs. Pieliekamo un pagraba telpu izbūve lauku dzīvojamās ēkās. Drēbju žāvētavu izbūve lauku dzīvojamās ēkās. Gaļas un augļu žāvētavu izbūve.

1940. GADS.

~ 29.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lauksaimniecības biedrības un viņu darbinieki

Priekšvārds. Kā latvieši savu zemi un brīvību zaudēja. Priekšzīmīgi latvju zemkopji XIX gadu simteņa sākumā. Krievu valdības un vācu muižnieku gādība par zemnieku saimniecību pacelšanu. Māju izrentēšana un pārdošana. Pirmās lauksaimniecības skolas un Egidija Sokoloviča novēlējums. Pirmās zemnieku saiešanas un zemkopības biedrības. Pirmie latviešu zemkopju kongresi. Societātes zaru biedrības. Pirmie spaidi pret latviešu biedrībām. Pirmās patstāvīgās latviešu zemkopības biedrības. Jauns laikmets. Vispārīgā latviešu lauksaimnieku sapulce 17. un 18. decembrī 1899. g. Rīgas Latviešu Biedrības Lauksaimniecības Nodaļa un pirmie zemkopības, biškopības, dārzkopības un piensaimniecības kursi. Latviešu zemkopju prasības 1902. un 1905. gadā. Lauksaimniecības centrālbiedrības ideja un viņas piepildīšanās. Lauksaimniecības biedrības pēdējos desmit gados.

1931. GADS.

~ 96.9 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu intelliģence pārkrievošanas laikmeta sākumā

Skolotājs, vēsturnieks.
Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Tā bija latviešu intelliģences enerģija, gudrība, nojauta, instinktīva dziņa tanīs niknās dienās laimīgi izpeldēt cauri visām klintīm un atvariem. Ja tagad par šīm sekmēm skumst daži vācu un arī krievu polītiski cīkstoņi, tad mūsu brīvai intelliģencei godbijīgi jāpiemin priekšteču darbi un cīņas un jātop cienīgiem turpināt nesalīdzināmi labvēlīgākos apstākļos pagājušā gadu simtenī uzsāktais darbs."

Andrejs Vičs /1879 - 1943/

~ 0.25 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Cīņa pret pašnāvību

Pašnāvība un viņas cēloņi.
Kā cīnīties pret pašnāvību?

1929. GADS.

Jānis Kalniņš

~ 0.19 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvju dēli vikingu gaitās

Priekšvārds.
Mūsu senči jūrnieku gaitās.
Mūsu jūrnieku gaitas tēvu laikos.
Latvju dēli Ziemeļu Ledus jūrā.
Latvju jūras vilku gaitas.

1930. GADS.

Augusts Melnalksnis /1876 - 1944/

~ 0.27 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Kā Rūtiņa kļuva māte

Grāmatiņas ,,Kā bērniņi rodas" otrā daļa.
Stāstiņš 12 gadus vecām meitenēm.

1940. GADS.

~ 0.17 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Valsts kontrole 10 gados 1923 — 1933

"Šie nedaudzie piemēri no neskaitāmām faktiskām revīzijām rāda, ka valsts kontrole ir mēģinājusi kārtot un uzlabot valsts iestāžu darbību un nesaudzīgi vajāt nelikumības, noziedzības un nesaimniecisku rīcību valsts iestāžu un uzņēmumu darbā."

~ 0.69 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Krustpils-Jēkabpils Daugavas tilta būve 1934—1936

Priekšvārds. Pētīšanas darbi. Sacensības un būvdarbu izdošana. Balstu būve. Krastu balsti un krastu pīlāri. Pārlaidumu būve. Citas mākslīgās būves. Būvēs lietotie materiāli. Zemes darbi. Būvdarbu izmaksa.

Ap ceturtdaļkilometru gaŗš tilts uzbūvēts par 1 597 200 latiem.

~ 27.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas Konservātorija 1919—1929

Pārskats 1919.—1929. Mācības spēki. Administrācija. Mācības spēku biografijas. Absolventu saraksts. Audzēkņu statistika. Programmas. Kvarteta vakari.

~ 36.9 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zinātne tēvzemei divdesmit gados 1918—1938

Ievadam. Architektūra. Dabas zinātnes. Farmacija. Filoloģija un lingvistika. Filozofija, psīcholoģija un paidagoģija. Inženieŗzinātnes. Ķīmija. Lauksaimniecība un mežsaimniecība. Matēmatika. Mechanika. Medicīna. Tautsaimniecība. Teoloģija. Tiesību zinātne. Vēsture un vēstures palīgzinātnes. Veterinārmedicīna. Personu rādītājs.

" Šai grāmatā sakopoti referāti, kuŗos Latvijas Universitātes fakultāšu izraudzīti mācības spēki ir centušies raksturot un pēc iespējas arī novērtēt sava aroda zinātnieku darbību Latvijas valsts pirmajos 20 pastāvēšanas gados."

~ 2.59 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas XV gadu neatkarības atcerei

18. novembris. Latvijas valsts proklamēšana. Latvijas valsts proklamēšanas akts. Latvijas tapšana un izveidošanās. Ziemeļlatvijas armijas kaŗavīru uzsaukums. Pasaules kaŗš. Latvju strēlnieki. Latvju tautas atmoda. Padomju varas laikmets Latvijā.

1933. GADS.

~ 12.6 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rokas grāmata koŗa dziedātājiem

Teōrija. Izrunas nozīme dziedāšanā. Koŗa dziedāšana.

Jānis Straume /1861 - 1929/

~ 19.5 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ievērojamākie momenti neitrālitātes tiesību izveidošanās gaitā

Diplomāts, zinātnieks. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

1940. GADS.

Hermanis Albats /1879 - 1942/

~ 0.18 MB  
pirkt - 0.51 EUR

No cilts līdz nacionālai valstij

Cilvēku kopīgās dzīves attīstība līdz kapitālismam.
Kapitālisms.
Marksisms - sociālisms.
Latvju kopīgā dzīve un nacionālas valsts problēma.

1926. GADS.

Fricis Alberts

~ 0.41 MB  
pirkt - 0.87 EUR

5 gadi

15. maijs. Valsts aizsardzība. Valdības atzinumi turpmākai darbībai. Izglītības un kultūras veicināšanas darbs. Nacionālā saimniecība. Sasniegumi lauksaimniecībā un zvejniecībā. Pilsētu un lauku pašvaldības. Tautas veselība, gādība par māti un bērnu. Skats nākotnē. Attēli.

1939. GADS.

~ 86.3 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Latvijas valsts dibināšana

Priekšvārds. Latvijas valsts idejas pirmavoti. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes noorganizēšanās priekšdarbi. Nacionālpadomes pirmā sesija Valkā (16.—19. novembrim 1917.). Nacionālpadomes galvenā valde. Nacionālās Padomes uzsaukumi un protesti. Nacionālās Padomes ārlietu nodaļa. Pie ārvalstu pārstāvjiem. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes otrā sesija Pēterpilī (no 15.—18. janvārim 1918.). Galvenās valdes iesniegumi. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes trešā sesija Pēterpilī (no 26.—28. jūnijam 1918.). Latvijas valsts propaganda. Informācijas birojs Stokholmā. Latvijas valsts de facto atzīšana no Anglijas.Nacionālā Padome, latviešu bēgļi un kolōnijas. Latvijas atjaunošanas, finanču un citas nodaļas. Latvijas valsts ideja, vācu muižniecība un okupācijas vara. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes beigu cēliens Rīgā. Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes vēsturiskā nozīme. Beigu piezīmes.

Rakstnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Līgotņu Jēkabs /1874 - 1942/

~ 11.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju tautas estetika II

Priekšvārds. Prāta aistētika un kritika. Atsevišķo prāta rosību aistētika un kritika. Domāšana. Muļķība un viņas līdzteku parādības. Jūtu un emōcionālo parādību aistētika. Atsevišķas jūtas un emōcijas. Emōcionālā doma. Emōcionālās domas veidi. Griba un raksturi. Raksturi un tipi.

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 1.81 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju sakāmvārda filozofija

Sakāmvārds filozofijas apgaismē. Sakāmvārda būtība un jēdziens. Dažādu tautu domas par sakāmvārdu. Folkloras autoritātes un zinātnieki par sakāmvārdu. Sakāmvārda apcere mūsu zemē un literatūrā. Sakāmvārda gudrības veidi. Filozofija pašā sakāmvārdā. Daži kopsavilkumi un slēdzieni par sakāmvārda būtību. Sakāmvārds kā filozofija pēc satura. Dažādi sakāmvārda filozofiskie aspekti. Sakāmvārdu masa un tautas prātniecības sistēma. Kopsavilkumi par filozofiju sakāmvārdā.

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 0.45 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vecie elki mūsu jaunākajā literātūrā

Gara bruņenieki un vēdera bruņenieki. Vēsturiskā materiālisma principi literātūras kritikā. Šķiru māksla un proletāriāts. Revolūcija vai kontrrevolūcija? ,,Slimās mākslas” socioloģiskie un psīcholoģiskie pamati. Slimā inteliģence. Slimā māksla un veselā māksla. ,,Jaunais virziens” un jaunā paaudze. Jaunā pasaule.

1907. GADS.

Jānis Jankavs /1886 - 1918/

~ 0.84 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks

Priekšvārds. Papildinājumi un pārlabojumi. Baznīcas satversme, pārvalde, amati. Pirmais gaddesmits 1711—1721. Iestāžu darbība baznīcas un skolas lietās. Mācītāju materiālais stāvoklis. Mācītāju paaudzes un to ievērojamākie pārstāvji. Mācītāju darbības un dzīves ēnas puses. Baznīca un mācītāji sabiedrisko kārtu pretešķībās. Zemnieku skolas. Latviešu garīgā rakstniecība. Baznīcas gaitas. Ģimenes un mājas dzīves reliģ. tikumiskais raksturs. Latviešu brāļu draudzes sākumi. Noslēgums. Piezīmes pie visām 12 nodaļām pēc kārtas.

Teologs un valstsvīrs. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Ludvigs Adamovičs /1884 - 1943/

~ 4.17 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vilis Olavs. Piemiņas raksti

Viļa Olava piemiņai.
V. Olavs palīdzības darbā bēgļiem.
Atmiņas par Vili Olavu Pēterpilī.
Drauga atmiņas.
Vilis Olavs skolas dzīvē un darbā.
Kļūdu sāpes.
Piemiņas lapiņas.
Viļa Olava dzīves galvenie meti.
Viļa Olava divi vēstules no 1916. gada.

~ 0.56 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Dobeles revolucionārās cīņas 1905/6

"Ja grāmatas — ,,Dobeles revolūcionārās cīņas” lasītājs kādā vietā atrod, ka fakti ne gluži pareizi vai nepilnīgi kas apgaismots (kas bez šaubām tā ir), lūdzu par to rakstīt: K. Beierbacham. "

Kārlis Beierbachs

~ 0.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ģimeņu dārziņi. Dārzu kolōnijas. Dārzu pilsētas

Trīs posmi ceļā uz labāku nākotni.

1920. GADS.

A. Ekus

~ 0.35 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Rokas grāmata mātēm

Mūsu bērnos — mūsu nākotne.Grūtniecības higiēna.Jaunpiedzimuša bērna kopšana.Bērna barošana:Mātes piens un viņa nozīme.Vai ņemt zīdītāju?Slima bērna kopšana.Mātes aptieka.

1928. GADS.

~ 0.28 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Bibliotēkas iekārta

Telpas un mēbeles. Bibliotēkas komplektēšana. Grāmatu inventarizēšana un iesiešana. Grāmatu novietošana: a) Klasifikācija. b) Autoru tabeles. c) Grāmatu sakārtojums plauktā. Kataloģizācija: 1. Kataloga veidi. 2. Grāmatu apraksts alfabētiskam katalogam. a) Vispārīgie noteikumi. b) Raksts un rakstība. c) Apraksta veids. d) Norādījumu kartiņas. e) Iekārtas vārdi. 3. Grāmatu apraksts sistēmatiskam, priekšmetu un nosaukumu katalogam. Sakārtojums katalogā. Bibliotēkas izlietāšana: a) Abonements. b) Izdalīšanas vietas. Kollektīvs abonements. c) Bērnu nodaļas. Statistika un pārskati. Saīsinājumi. Alfabētisks priekšmetu rādītājs. Pielikumi.

Voldemārs Caune /1890 - 1944/

~ 2.74 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rokas grāmata Fordson lauksaimniecības traktoru vadītājiem

1936. GADS.

~ 3.86 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvijas valsts izcelšanās

Lasītājiem. Priekšvārds. Krievija un pasaules kaŗš (1914.—1917. g.). Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes darbā (1917.—1918. g.). Tautību jautājums Parīzes miera konferencē (1919. g.). Par Latvijas de jure atzīšanu (1919.—1921. g.). Kā toreiz gāja un kā izskatījās (paskaidrojumi un dienasgrāmata no 11. jūlija līdz 12.decembrim 1919. gadā). Pielikumi. Attēlu saraksts. Literātūra.

Diplomāts. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Jānis Seskis /1877 - 1942/

~ 3.75 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Notikumi dzimtenē latviešu atmošanās laikmetā

Jānis Krauklis, Juris Allunans, Kaspars Biezbārdis, Krišjānis Valdemārs, Krišjānis Barons.

"Šo personu centienu gala mērķis ir: pacelt par patstāvīgu tautu kādu nelielu cilti, kuŗa ilgi atradusies zem svešas tautības civīlizācijas iespaida."

Ansis Bandrevičs /1850 - 1935/

~ 0.26 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Tieslietu ministrijas un tiesu vēsture 1918 − 1938

18. novembris. Ievadam. Tieslietu ministrija. Senāts. Tiesu palāta. Rīgas apgabaltiesa. Jelgavas apgabaltiesa. Liepājas apgabaltiesa. Daugavpils apgabaltiesa. Zvērinātā advokātūra. Privātadvokātūra. Notāriāts. Latvijas tiesnešu biedrība. Atmiņas.

~ 35.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Raksti par latvju folkloru I

Latvju dainu aistētiskās tradicijas. Kaŗa dainas. Ozols un liepa latvju reliģijā. Latvju saule. Pasaku psīcholoģija un motīvi.

1923. GADS.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 0.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju tautas polītiskā atmoda

Rakstnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Kā latviešu polītiskā nacionālisma pirmpaudēji uzskatāmi Dr. M. Valters (dzimis 1874. g.), E. Rolavs (dzimis 1874. g.), J. Akuraters (dzimis 1876. g.) un A. Apsīts-Apsesdēls (dzimis 1880. g.). Bet ar to nebūt nav gribēts piešķirt viņiem lielāku vērtību par to, kas pienākas tiem simtiem un tūkstošiem, kas, marksistu pulgoti un reakcionārās pilsonības denuncēti, kaisīja polītiskā nacionālisma sēklu tautā, kad katrs vārds par tautas neatkarību bija jāsamaksā ar ilgiem gadiem Sibirijas trimdā un monarchijas cietumos."

Ernests Arnis /1888 - 1943/

~ 1.23 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latgales sasniegumi Latvijas valsts laikā

Latvijas apvienošanas gaita. Rēzeknes kongress. Kam pieder Latgales zeme? Lielā zemes reforma. Sādžu sadalīšana viensētās. Lauksaimniecība. Lauksaimniecības ēkas. Jaunsaimnieki. Piensaimnieku sabiedrības. Sabiedriski pasākumi lauksaimniecībā. Eksports. Peļņā gājēji. Rūpniecība. Krājaizdevu sabiedrības. Veselības kopšanas iestādes. Satiksme. Latviešu skaita pieaugums Latgales pilsētās.Tirdzniecība. Baznīca. Skola. Lasītpratēji. Augstāka izglītība un augstāki amati. Grāmatas un raksti. Latviešu rakstu valodas prašana. Tautas gara mantas Latgalē. Bibliotēkas. Sabiedriskā dzīve. Teātris. Citas mākslas. Tautiskā apziņa. Izredzes. Tautas vienības izjūta.

1935. GADS.

Antons Svarāns

~ 0.48 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvijai topot

Ievads. Krievijas vispārējais stāvoklis un latvju tauta kaŗa sākumā. Atvadīšanās no Latvijas. Ceļā uz Ameriku caur Somiju, Zviedriju un pāri Atlantijas ōkeanam. Pirmie iespaidi no Ziemeļamerikas Savienotām Valstīm. To attīstība un vispārējā valsts iekārta. Krievijas inženieŗu sabiedrība. Raksts prezidentam Vilsonam. Vēstnieka B. Bachmetjeva un barona S. Korfa attiecības pret Krievijas tautām. Iepazīšanās ar latviešiem. Kopīgs darbs. Ceturtais Amerikas brīvības aizņēmums. Latviešu iesniegums prezidentam Vilsonam. Krievijas diena Ņujorkā. Tautu pašnolemšanās. Uzsaukums-protests Eiropas tautām par Latviju. Mazas un apspiestas tautas. Brīvības aizņēmums. Amerikas Sarkanā Krusta biedrība. — Amerikas latviešu pirmais kongress un Z. Meierovica vēstules. Amerikas latviešu pirmais kongress. Iesniegums prezidentam Vilsonam. Agrākie pārpratumi ar lietaviešiem. Vēsturiskais romantisms. Baltijas valstu sadarbības kavēkļi. Atvadīšanās no Amerikas. — Ceļā uz Eiropu. Iepazīšanās ar Angliju. Latvijas bēgļi. Sūtījums prezidentam Vilsonam. Latvijas bēgļu darbība. Iepazīšanās ar Z. Meierovicu. Mācītāja E. Berga ģimenes sēras. Dienas piezīmju turpinājums. Uzsaukums Amerikas latviešiem. Ceļā uz Franciju. Iespaidi no Francijas. J. Čakste un viņa vēstules. Pirmā palīdzība Latvijai. Caur Londonu, Hullu un Kopenhagenu uz Liepāju. Iespaidi Liepājā. Pirmais ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Andr. Niedra un Dr. Vankins. Valdības līgums ar „Konzumu”. Atpakaļ uz Parīzi caur Kopenhagenu, New Castli un Londonu. K. Ulmaņa un Niedras cīņa. Lords Kičners. Līguma sagatavošana ar Amerikas likvidācijas komisiju. Herberts Hoovers un Amerikas kom. locekļi. Ceļā uz Liverpuli un atpakaļ. Latvijas jūrnieki un mūsu kuģniecība. Prezidenta Vilsona Mančesteres runa. Līguma izpildīšanas darbs. — „Amerikas latviešiem”. — Uzvaras svētki. Kuģa „Euphemia" lādēšana. Iespaidi no Dienvidfrancijas. Z. Meierovica telegrammas.Nopietns vārds Amerikas latviešiem. — Saimnieks-vadonis. Kuģa „Euphemia" ceļojums no Bordo uz Rīgu. Ar netaisniem līdzekļiem nevar meklēt taisnību. Likvidācijas komisijas raksts. Telegramma no ministru prezidenta K. Ulmaņa. Ceļā uz Latviju caur Londonu, Kopenhagenu, Helsinkiem un Rēveli. Čakstes mētelis. Plkv. Balodis un Berķis. Latvju tautas sajūsma un viņas vēsturiskā nozīme cīņā ar Bermontu. Armijas virspavēlnieks J. Balodis. L. kundzes noslēpums. Vecpiebalga. Amerikas latvieši.

Diplomāts. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Kārlis Ozols /1882 - 1941/

~ 0.99 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvija — zeme un iedzīvotāji

Priekšvārds otram izdevumam. Priekšvārds pirmam izdevumam. Stāvoklis, robežas, platība un administrātīvais dalījums. Fiziskā ģeografija. Flōra un fauna. Polītiskā ģeografija. Iedzīvotāji. Tautas saimniecība. Vēsture kā pielikums pie nodaļas par polītisko ģeografiju.

1922. GADS.

Valstsvīrs. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Marģers Skujenieks /1886 - 1941/

~ 91.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kopoti raksti II

Senbaltijas daba un viņas satiksmes ceļi ar vecajām kultūras tautām. Foiniķiešu un grieķu ziņas par Baltiju un viņas apdzīvotājiem. Romnieku sakari ar Baltiju. Gotu satiksme ar Baltiju. Normaņu cīniņi un viņu pieminekļi Baltijā. Vulfstana ceļojuma apraksts. Leišu-latviešu tautas līdz desmitā g. s. beigām. Poļu cīniņi ar senprūšiem. Poļu karaļa Kazimira Taisnā kaŗagājiens pret jatvingiem. Dāņu mēģinājumi nodibināt kolōnijas Baltijā un izplatīt kristīgo ticību šejienes iedzīvotāju starpā. Prūšu-leišu-latviešu ciltis līdz 13. gadusimteņa sākumam un viņu kopīgais sakars. Prūšu-leišu-latviešu garīgā valdība. Pasaulīgā prūšu-leišu-latviešu valdība. Baltijas tautu liktens dzimtbūšanas vēsturē līdz 1561. g. Viesturs. Kā dzimtbūšana Baltijā cēlusies. Pāvils Einhorns un viņa raksti par latviešiem. Rīgas reformātori. Latviešu tautas izcelšanās. Seno latviešu vēsture, tiesības un tiesāšana. Kurzemes ķoniņu vēsturīgās mantas. Par „kēniņu” latviešu pasakās. Latviešu senās gara mantas. Bibliografiskās piezīmes.

Vilis Olavs /1867 - 1917/

~ 1.38 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pielikums Latviešu konversācijas vārdnīcas 11. sējumam.

Latvijas kartes vietu vārdu saraksts.

1936. GADS.

~ 5.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu Literāriskā (Latviešu Draugu) Biedrība savā simts gadu darbā

Ievadam. Garīdzniecība un muižniecība latviešu apgaismības un pārstāvības jautājumos. Pārvācošanas jautājums. Kā dzima Latviešu Literāriskā Biedrība. Biedrības iesākuma laikmets. Šulca laikmets. Bīlensteina laikmets. Pēc-Bīlensteina laikmets. Biedrības nopelni pagātnē un nākotnes uzdevumi. Pielikumi. Alfabētisks rādītājs.

Ainas no vāciešu un latviešu attiecību vēstures.

Āronu Matīss /1858 - 1939/

~ 3.23 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu tautas laika un ražas pazīmes

Kad gaidāms jauks laiks. Kad gaidāms lietus vai sniegs. Kāda vasara vai ziema gaidāma. Kāda raža gaidāma. Mēness iespaids.

325 pazīmes.

1927.GADS.

Alfreds Briedis

~ 0.2 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Raksti

Mūsu tiesiskās apziņas regress un viņas pacelšana. Tiesība uz vārdu un likums par vārdu un uzvārdu rakstību dokumentos. Nomaksas pirkums Latvijā un ārzemēs. Nama sadalīšana dzīvokļos. Nejaušība un nepārvarama vara Latvijas civīllikumos. 1937. gada 22. decembŗa likums par akciju un paju sabiedrībām. 1937. gada 28. janvāŗa Civīllikums. Blanko vekseļa ieguvēja tiesiskais stāvoklis. Motorizēto satiksmes līdzekļu īpašnieku atbildības problēma Latvijas un ārzemju civīltiesībās.

Konstantīns Čakste /1901 - 1945/

~ 0.92 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvju tauta bēgļu gaitās

Kaŗš. Pirmais bēgļu ceļa zvans. Neticamas prieka ziņas. Lejaskurzemes bēgļi. Pēc ienaidnieka aiziešanas. Pa ienaidnieka pēdām. Pamirusi dzīve. Dzīves trūdu smaka. Pirmie bēgļu gaitas vēstneši. Asiņu tvaikā. Sarežģīti pienākumi. Viltīgi administrātīvi rīkojumi. Bēgļu dzīves nejaušības un maizes rūpes. Malkas trūkuma un negaisa dēļ. Bēgļu straumes un kaŗa dzīves mutuļos. Pirmā diena bēgļa ceļā. Otrā diena ceļā. Šausmu ainas. Visādi atgadījumi. Trešā diena. Vienotu bēdu ielejā. Ceturtā diena. Uz Daugavas krastiem. Kaŗa aizmugures jukās un ēdināšanas vietās. Uz kurieni braukt? Ar sarkano vilcienu. Pirmā krievu pilsētā. Krievijas sirdī. „Pokrovka 11”. Pastāvīgā bēgļu darbā. Ziņas par pirmiem latviešu bēgļiem Maskavā. Bēgļu ceļš Tukuma-Ķemeru-Slokas-Rīgas gājienā. Lielā bēgļu kustība pa Krievijas ceļiem un vakzālēm. Pajumtes dēļ. Nacionāli jautājumi. Bēgļu apgādība uz sienas kartes. „Tumšā roka”. Latviešu Bēgļu Apgādāšanas Centrālkomiteja un viņas lielie mērķi. Pēcvārds. Ilustrācijas.

Kristaps Bachmanis /1867 - 1942/

~ 2.99 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Mācītāju ziņojumi par 1905. gada revolūciju

Jelgavas apriņķis. Talsu apriņķis. Ventspils apriņķis. Aizputes apriņķis. Grobiņas (Liepājas) apriņķis. Kuldīgas apriņķis. Jaunjelgavas apriņķis. Ilūkstes apriņķis. Daugavpils apriņķis. Cēsu (resp. Madonas) apriņķis. Noslēgums.

Publicists. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Oto Nonācs /1880 - 1942/

~ 1.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Jāņa Veinalda piemiņai

1938. GADS.

"Šīs grāmatas vienīgais nolūks ir neļaut galīgi izsīkt aizmirstības sausajās smiltīs mūsu īsiem atmiņu strautiem par mīļu cilvēku, sirsnīgu draugu, bez viltus un ļaunuma, par ierindas aktieri, kas centies godīgi, sevi netaupot, ar visu savu jauneklīgo sirdsdedzi kalpot mākslai un mums. "

~ 0.11 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvijas ārpolītika II

Ievads. Čechoslovakijas krize. Klaipēdas okupācija. Polijas kārta. Vācu un padomju spēle. Garantiju dilemma. Baltijas jautājums angļu, franču un padomju sarunās. Vācu un padomju pakts — Austrumeiropas sadalīšana. Bruņotie spēki un valsts aizsardzības plāni. Otrā Pasaules kaŗa sākums. Padomju ekspansijas sākums. Igaunijas un Padomju Savienības savstarpējās palīdzības pakts. Latvijas un Padomju Savienības savstarpējās palīdzības pakts. Lietuvas un Padomju Savienības līgumi. Viļņas problēmas. Padomju Savienības militārā nostiprināšanās Baltijas valstīs. Latvijas un Vācijas attiecības. Lielbritanijas nostāja pret Baltijas valstīm. Somijas un Padomju Savienības Ziemas kaŗš un tā sekas. Baltijas valstis Ziemas kaŗa laikā. Krizes Latvijas Ministru kabinetā. Rietumu demokratiskās frontes sabrukums. Baltijas valstis pieaugošos aneksijas draudos. Neatkarīgās Latvijas valsts pēdējās dienas. Okupācijas varā. Pēclaikā — Latvijas pārstāvniecību tālākie likteņi, armijas nolikvidēšana, deportācijas. Vispārējais atskats. Avoti un literātūra. Personu saraksts. Attēlu saraksts. Summary in English. Acknowledgments.

624 lp., 84 att.

Edgars Andersons /1920 - 1989/

~ 10.32 MB  
pirkt - 1.4 EUR

105 Latvijas priekšzīmīgās saimniecības

1939. GADS.

"Šīs grāmatas nolūks ir, no vienas puses, palīdzēt lauksaimniecības ekskursijas rīkotājiem izvēlēties apmeklējamās saimniecības, no otras puses, dot visiem ekskursiju dalībniekiem par šīm saimniecībām svarīgākās ziņas."

~ 1.64 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas pilsētas valsts 20 gados

Latvijas pilsētas atbrīvošanas cīņu ugunīs. Pilsētu saimniecība un sasniegumi. Celtniecība Latvijas pilsētās. Pilsētu loma Latvijas tautsaimniecībā.Latvijas pilsētu savienība. Iedzīvotāju skaits Latvijas pilsētās.
Rīga. Liepāja. Daugavpils. Jelgava. Abrene. Ainaži. Aizpute. Alūksne. Ape. Auce. Balvi. Bauska. Cēsis. Dobele. Durbe. Gostiņi. Grīva. Grobiņa. Gulbene. Ilūkste. Jaunjelgava. Jēkabpils. Kandava. Kārsava. Krāslava. Krustpils. Kuldīga. Ķemeŗi. Lejasciems. Limbaži. Līvāni. Ludza. Madona. Mazsalaca. Ogre. Piltene. Pļaviņas. Preiļi. Priekule. Rēzekne. Rīgas Jūrmala. Rūjiena. Sabile. Salacgrīva. Saldus. Sigulda. Sloka. Smiltene. Strenči. Subata. Talsi. Tukums. Valdemārpils. Valka. Valmiera. Varakļāni. Ventspils. Viesīte. Viļāni. Zilupe.

628 attēli.

1938. GADS.

~ 44.8 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Abrenes biķeris

Atmiņas, viedokļi, liecības, dokumenti un pārdomas par Abrenes apriņķi un tā ļaudīm.

1997. GADS.

Bruno Vilks

~ 5.99 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kā radās un kā izzūd plaisa, kas šķiŗ Latgali no pārējās Latvijas

1934. GADS.

"Mūsu mīļā, dārgā tēvuzeme Latvija tagad sadalās četros lielākos apgabalos: Vidzemē, Zemgalē, Kurzemē un Latgalē. Katram no šiem apgabaliem ir arī savas sevišķas īpatnības, bet visi kopā tomēr ir un paliek vienota un nedalāma Latvijas valsts. Tāpat arī zemnieka dzīvojama ēka dažreiz sadalās četrās istabās, tomēr atrodas zem viena jumta un ir vienas saimes apdzīvota."

Antons Svarāns

~ 0.16 MB  
Lasīt

Zemgales neatkarības vēsture

"Un, ja vācu iebrukums Baltijas jūras piekrastes zemēs būtu nokavējies par pus jeb veselu gadu simteni, tad vāciskās Livonijas varbūt nekad nebūtu nemaz bijis, jo Zemgale paspētu tā nostiprināties un sasniegtu tādu stāvokli, ka viņa viena vien padarītu svešinieku iemitināšanos pie Daugavas par neiespējamu. Jāņem vērā tikai tas, ka tanī laikā radniecīgajā Lietavā vēl nebija ne zīmes par apvienošanos, ka Krievija bija toreiz sadrumstalota sīkās jo sīkās kņazistēs, ka pat Vakareiropas valstīs toreiz nebija lielas vienības, jo tās patiesībā sadalījās atsevišķās hercogistēs, grāfistēs, baronijās, bīskapistēs, brīvpilsētās, no kuŗām katrai bija savi bruņoti spēki, katra varēja kaŗot un bieži arī kaŗoja ar katru, pat nereti ar centrālo varu, kas dažreiz bija tīrais nespēka iemiesojums."

Richards Ērglis /1881 - 1950/

~ 1.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lauksaimniecības celmlauži

Agr. J. Bisenieks.
Prof. J. Bergs.
Dr. agr. h. c. J. Mazvērsītis.

1933. GADS.

~ 0.64 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Nīca

Nīcas nosaukums. Pagasta robežas un satiksmes ceļi. Upes, ezeri, purvi, pļavas un meži. Nelabvēlīgie dabas un dzīves apstākļi. Pagasta iedalījums un iedzīvotāji. Nīcas pagātne. Ļaužu nodarbošanās. Ļaužu īpatnības. Ieražas godos un svētkos. Apģērbs. Draudze un baznīca. Skolas un izglītība. Veselības kopšana un nespējnieku apgādība. Valoda, teikas, pasakas un dziesmas. Sabiedriska dzīve. Beigu vārds. Nīcenieku dziesmu paraugi ar meldijām. Attēli.

Jēkabs Janševskis /1865 - 1931/

~ 4.45 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ceļi uz laimi. Dzīves māksla

Ievads. Apstājies un padomā! Dzīves māksla. Laime. Ko sauc par laimi un kur tā meklējama. Ko sauc par laimi. Kur parasti meklē laimi. Kā meklējama laime. Kur atrodams īstais laimes avots. Šķietamie ceļi uz laimi. Maldugunis. Savas laimes celšana, netikumīgā kārtā postot citu laimi un labklājību. Laimes meklēšana pirms atsvabināšanās no zemiskām jūtām. Īstie ceļi uz laimi. Savu spēku atraisīšana. Pozitīvā izcelšana un negātīvā pārvarēšana. Citu laimes un labklājības veicināšana. Sevis izveidošana. Kalpošana kādam augstākam mērķim. Pa kuŗu ceļu?

Paidagogs un valstsvīrs. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Longīns Ausējs /1885 - 194/

~ 1.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kuģniecības gada grāmata 1930./31. gadam

Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mechaniķu skolas desmit gadu pastāvēšanas svētku akts 1930. g. 29. novembrī. Pārskats par Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mechaniķu skolas 10 gadu darbību no 29. novembŗa 1920. līdz 29. nov. 1930. g. Kuģu vēsturiskā attīstība. Kuģniecība 1930. gadā. Kuģniecības krize un kas darāms patreizējā stāvokļa uzlabošanai. Taupības iespējamības kuģu mechanismu izmantošanā. Motorkuģu loma pasaules kuģniecībā. Kuģu ceļu apzīmēšana. Mūsu tvaikoņu apgādāšana ar radiostacijām. Kuģu radiotelegrafistu sagatavošana. Pārskats par Rīgas jūrnieku nama darbību 1925.—1929. g. Jūrnieku nodrošināšana slimības gadījumos. Mūsu kuģniecības celmlauža Anša Bandrēviča 80. dzimšanas diena. Jork-Antverpenes 1924. g. noteikumi. Latvijas jūras ūdeņu hidrografijas īss vēsturisks apskats. Baltijas jūras izogōnu karte 1930. gadam. Kapteinis Kārlis Cērps. Kapteinis Alfrēds von Hertvigs. Jūras tirdzniecības tvaikoņi. Jūras tirdzniecības buru kuģi. Jūras tirdzniecības buru-motorkuģi. Kuģu, preču un pasažieŗu kustība Latvijas ostās un upēs. Latvijas ostās 1902.—1930. g. ienākušie kuģi. No Latvijas ostām 1902.—1930. g. izgājušie kuģi. Valstis ar kuŗu ostām bijusi kuģu satiksme 1930. g. 1930. g. Latvijas ostās ienākušo kuģu tautība. Kuģu kustība Latvijā pēc tautībām un valstīm 1930. gadā. Kuģu kustība atsevišķos 1930. g. mēnešos. Kārtējās satiksmes tvaikoņu līnijas 1930. g. Preču un pasažieŗu kustība pa Latvijas upēm 1920.—1930. g. Pa Latvijas iekšējiem ūdens ceļiem transitā pārvadātie koku materiāli. Ostu nodokļu ieņēmumi 1922.—1930. g. Latvijas sūtniecības un konsulāti ārvalstīs. Ārzemju pārstāvniecības Rīgā un Liepājā.Jūrniecības iestādes un biedrības. Pārgrozījumi likumā par kuģu reģistrāciju un flagas patentu izdošanu.Noteikumi par ārzemju pilsoņiem un ārzemju juridiskām personām piederošo un zem Latvijas flagas braucošo tirdzniecības kuģu atbildīgiem rīkotājiem. Takse jūras tirdzniecības kuģu izmērīšanai. Vienošanās starp Latviju un Zviedriju par Latvijas un Zviedrijas kuģu mēru grāmatu savstarpēju atzīšanu. Noteikumi par jūras zvejas laivu pārbaudi. Instrukcija pie noteikumiem par jūras zvejas laivu pārbaudi.Instrukcija kuģu tvaika katlu pārbaudīšanai. Rezervu daļu saraksts virzuļmašīnām tvaikoņiem.Noteikumi par kuģu sanitāro uzraudzību un kontroli. Noteikumi par kuģu deratizāciju. Dienesta noteikumi ostu ārstiem. Latvijas-Igaunijas 1931. g. ostu nodokļu konvencija. Likums par loču nodevu.Noteikumi par Liepājas brīvostu. Likums par kuģu nodokli kuģiem piekrastes braucienos. Instrukcija pie likuma par kuģu nodokli no kuģiem piekrastes brauc. Noteikumi par loču nodevu kuģiem Latvijas piekrastes braucienos. Instrukcija pie noteikumiem par loču nodevu. Loču nakts darbu takse. Likums par tirdzniecības kuģu administrātīvo personālu. Noteikumi par braukšanas un darba cenza aprēķināšanu un pierādīšanu kuģu vadītāju un mechaniķu gradu iegūšanai. Noteikumi par dienesta apģērbu jūras tirdzniecības kuģu vadītājiem un mechaniķiem. Noteikumi par jūrskolu un kuģu mechaniķu skolu audzēkņu formas apģērbu. Noteikumi par jūras tirdzniecības kuģu radiotelegrafistu dienesta apģ. Noteikumi par jūrniecības departamenta darbinieku dienesta apģērbu. Pārgrozījumi noteikumos par jūrniekiem. Noteikumi par jūrnieku darba apgādēm. Jūrnieku slimokases statūti. Noteikumi kases dalībniekiem. Noteikumi par vateršautiem. Instrukcija zvērināta vateršauta darbvedībai. Zvērināta vateršauta atlīdzības takse. Noteikumi par jūrnieku namu. Takse par dzīvošanu Rīgas jūrnieku namā. Noteikumi par kuģniecības nelaimes gadījumu izmeklēšanu. Takse jūras tirdzniecības kuģu izmērīšanai. Loču naktsdarbu takse. Vateršautu takse. Takse par dzīvošanu Rīgas jūrnieku namā. Mēri un svari. Mēru salīdzinājumi. Vēja stiprums un viļņu augstums pēc Beaufort’a. Temperātūru salīdzinājums. Spriegumu salīdzinājums tonnās uz □ " ar kg/mm2. Tvaika spiedienu salīdzinājums mārc. ar atmosfairām. Materiālu īpašības. Plāšu un veidtēraudu svars. Stiepuļu troses (stāvošā un tekošā takelāža). Kaņepāju un manillas tauvas. Ķēdes. Kurināmā un ziežamo vielu patēriņš. Mašīnu jauda un svars. Dati attiecībā uz katliem. Kuģu svars un slapjā virsma.

~ 21.2 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Raksti I

Rediģētāja priekšvārdi. Izglītība. Polītika. Sabiedriskā dzīve. Tautsaimniecība. Vēsture. Valodniecība. Dabas zinātnes. Pro domo sua. Ceļojumu apraksti. Dzejas. Recenzijas. Dažādi raksti. Šķietamie raksti. Daži Pēterburgas Avīžu raksti. Piezīmes.

Krišjānis Valdemārs /1825 - 1891/

~ 2.79 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Raksti I

Priekšvārds.
Dzejas.
Stāsti.
Zobugals.
Apcerējumi.
Mūsu tēvzemes aprakstīšana.
Attēli.

Krišjānis Barons /1835 - 1923/

~ 2.64 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zināt un neaizmirst

Daži vārdi par autoru. Ievadam. Bērnība. Jaunības gadi Kuldīgā un Rīgā. Nelegālā darbība komjaunatnē. Latvijas okupēšana. Kara laiks. Pirmie pēckara gadi. Piecdesmitie gadi. Darbs partijas Rīgas organizācijā un Ministru padomē. Padzīšana no visiem amatiem. Laiks pirms izsūtījuma Vladimirā. Vladimira. Atgriešanās Latvijā. Septiņpadsmit komunistu vēstule. Kāpēc vēstule tika rakstīta. Kā meklēja vēstules rakstītāju. Demokrātija un brīvība Padomju Savienībā uz papīra un īstenībā. Mani izslēdz no partijas. Nevarēju palikt stāvam malā. Gorbačova "ēra". Astoņdesmito gadu nogale.

Eduards Berklavs /1914 - 2004/

~ 5.85 MB  
Lasīt

Kulturas ceļi I

Priekšvārds pirmam izdevumam. Priekšvārds otram izdevumam. Kultūras dzīves traģēdija. Jaunatnes ceļi. Par polītisku audzināšanu. Par militāru audzināšanu. Par reliģisku audzināšanu. Ideāls un īstenība. Par varonību. Par labu gaumi. Jauni uzdevumi paidagoģijai. Audzināšana kā profesija. Vienotās skolas ideja. Mājas ideja. Izglītības zemē. Meterlinks. Tomass Karlejls .

Aleksandrs Dauge /1868 - 1937/

~ 1.14 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Līgums par Daugavas hidro-elektriskās spēka izmantošanas galīgā projekta sastādīšanu un par pirmās spēka stacijas būves darbu izpildīšanu un financēšanu

Šo līgumu ar ASV uzņēmumu ,,The Foundation Company” 1932. g. 22. oktōbrī parakstījis Marģers Skujenieks, tolaik ministru prezidents un finanču ministrs.

~ 0.18 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvijas ārpolītika I

Priekšvārdi. Ievads. Latvijas Ārlietu ministrija un Latvijas ārpolītiskie mērķi. Baltijas valstu starptautiskā atzīšana. Lielais austrumu kaimiņš. Latvieši Padomju Savienībā. Latvijas tuvākie kaimiņi: Igaunija un Lietuva. „Piektā lielvalsts” Polija un Viļņas problēma. Ziemeļzemes: Somija un Skandinavijas valstis. Lielās Baltijas valstu savienības plāni. Ziemeļu Lokarno un Austrumu Lokarno. Mazās Baltijas valstu savienības plāni. Baltijas antantes dzimšana. Demokratiskā Vācija. Britu imperija. Francija, Italija un Vatikāns. Amerikas Savienotās Valstis — visu iespējamību zeme. Baltijas valstis starptautiskajā forumā. Vispārējs atskats. Ievads (2.d.) Totālitāro kustību ietekme Latvijā un autoritārā režīma izveidošanās. Vācu Trešā imperija. Staļina imperija. Polijas ārpolītikas bankrots. Baltijas antante. Francijas Trešās republikas pēdējie gadi. Britu imperijas noriets. Austrumu pakta problēmas. Ziemeļzemju savstarpīgā un kopīgā izolācija. Fašistiskās Italijas ietekme. Amerikas Savienotās Valstis — atturīgais milzis. Latvijas attiecības ar pārējām valstīm. Tautu Savienības noriets. Vispārējs atskats. Avoti un literātūra.
Summary.

604.lp., 82 att.

Edgars Andersons /1920 - 1989/

~ 8.41 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Bez 5 minūtēm 12

1922. GADS.

"Latviešu un Lietuvju nacionālās un polītiskās sābrības reāla un sistēmatiska izveidošana — mūsdienu kopējs katēgorisks imperātīvs."

J. A. Liberts

~ 0.55 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latviešu saimniecībai

Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras
priekšsēža runas
1934 – 1939

Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Andrejs Bērziņš /1875 - 1941/

~ 1.66 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zināt un neaizmirst

Daži vārdi par autoru. Ievadam. Bērnība. Jaunības gadi Kuldīgā un Rīgā. Nelegālā darbība komjaunatnē. Latvijas okupēšana. Kara laiks. Pirmie pēckara gadi. Piecdesmitie gadi. Darbs partijas Rīgas organizācijā un Ministru padomē. Padzīšana no visiem amatiem. Laiks pirms izsūtījuma Vladimirā. Vladimira. Atgriešanās Latvijā. Septiņpadsmit komunistu vēstule. Kāpēc vēstule tika rakstīta. Kā meklēja vēstules rakstītāju. Demokrātija un brīvība Padomju Savienībā uz papīra un īstenībā. Mani izslēdz no partijas. Nevarēju palikt stāvam malā. Gorbačova "ēra". Astoņdesmito gadu nogale.

Eduards Berklavs /1914 - 2004/

~ 7.89 MB  
Lasīt

Gauja nes un nes

Gauja nes un nes.
Ziemas prieks.
Divas dienas Zemgalē.

Ceļojumu piezīmes.

Jānis Lapiņš /1885 - 1941/

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas zemes bagātību pētījumi

Zemes bagātību pētīšanas nozīme. Latvijas zemes virskārta un tās derīgie izrakteņi. Latvijas pamatformācijas un to derīgie izrakteņi. Ģeoloģiskie darbi derīgo izrakteņu pētīšanā. Ģeofiziskās metodes zemes bagātību pētīšanai un ģeoloģisko problēmu atrisināšanai. Dolomīts, kaļķakmens un ģipšakmens. Māli, to pētīšanas metodes, atradnes, šķirnes un izmantošana. Saldūdeņu kaļķi. Purvi un kūdra. Brūnogles un sērdzelzs. Purva rūda un krāsu zemes Latvijā. Pētījumi Baldones sērūdeņu rajonā. Baltās smiltis. Dabiskie būvakmeņi no mūsu pamatiežiem. Būvakmeņi un to vērtējums. Ko runā akmeņi.

1939. GADS.

~ 2.02 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kuģniecības gada grāmata 1929

Pārmaiņas kuģniecībā un kvalitātīvās tonnāžas nozīme. Vai iespējams nodibināt savstarpēju kuģu apdrošināšanas sabiedrību? Mūsu kuģniecības literātūra. Jūrniecības departamenta 10 gadu darbības pārskats. Projekti pastāvīgai bākai uz Ovišu sēkļa. Ko var dot jūrniecības izglītība mūsu centīgiem jaunekļiem. Krišjāņa Valdemāra kuģu vadītāju un mechaniķu skolas darbība 1928./29. mācības gadā. Pārskats par glābšanas biedrības darbību uz ūdeņiem. Kas jādara atbildīgs par kontrabandas pārkāpumiem? Magnētiskie mērījumi Latvijas jūras ūdeņos un piekrastē 1927.—1928. g. Magnētiskās deklinācijas mērījumi ar kompasu un citiem jūrnieku lietojamiem magnētiskiem instrumentiem. Saīsinātā 1929. gada Nautical Alnnanac’a pielietošana laiku pārvēršanai. Vietas ģeografiskā platuma un gaŗuma noteikšana. Pamācība slīkoņu glābšanai. Pusriņķa deviācijas mainīšanās no ilgas gulēšanas uz viena kursa. Grāmatvedība un norēķini uz jūras tirdzniecības kuģiem. Mūsu kuģniecība. Latvian Shipping. P. Danneberga piemiņai. Kriša Liepiņa piemiņai. J. Raudzepa piemiņai. Jūras tirdzniecības tvaikoņu saraksts. Jūras tirdzniecības buru kuģu saraksts. Jūras tirdzniecības buru-motorkuģu saraksts. Velkoņu saraksts. Upes preču-pasažieŗu kuģu saraksts. Latvijas jachtklubos reģistrētas jachtas. Tvaikoņu sabiedrībām un rēdeŗiem piederošo jūras tirdzniecības tvaikoņu saraksts Kuģu kustība Latvijas ostās 1902.—1928. g. g. Ienākušie kuģi. Kuģu kustība Latvijas ostās 1902.—1928. g. g. Izgājušie kuģi. Kuģu kustība atsevišķos 1928. g. mēnešos. Valstis, ar kuru ostām bijusi kuģu satiksme 1928. g. 1928. g. Latvijas ostās ienākušo kuģu tautība. Kārtējas satiksmes kuģu līnijas 1928. g. Preču un pasažieŗu kustība pa Latvijas iekšējiem ūdensceļiem 1920.—2928. g. g. Kuģu kustība Latvijā pēc tautībām un valstīm 1928. g. Kuģu iekraušanas un izkraušanas (štaueru) darbu cenas. Takses par dzīvošanu Rīgas jūrnieku namā. Vateršauta takse Rīgā. Konsulārais tarifs. Mēri un svari. Koku un malkas mēri. Vēja stiprums pēc Beaufort’a.Termometru salīdzināšanas tabula. Attālumi starp galvenām Vakareiropas ostām. Jūrniecības departamenta iestāžu un ierēdņu saraksts. Muitas departamenta iestāžu un ierēdņu saraksts.Ministrijas. Tiesas. Notāri. Slimnīcas. Bankas. Kuģu klasifikācijas sabiedrību aģenti. Kuģu un kuģu personālā apdrošināšanas sabiedrības. Kuģu būvētavas un remontdarbnīcas. Kuģu aģenti. Štaueri. Ūdens sporta organizācijas. Jūrnieku biedrības. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvību tīkls ārzemēs. Latvijas kuģniecības likumi, rīkojumi un instrukcijas. Jūrnieku dienests. Noteikumi par jūrniekiem. Rīkojums par kuģu avarijas gadījumos jūrniekiem izmaksājamo atlīdzību par zudušām vai bojātām mantām. Izvilkums no 1903. g. 22. marta Sodu likumiem. Likums par jūrskolām. Likums par tirdzniecības kuģu mechaniķu skolām. Likums par tirdzniecības kuģu administrātīvo personālu. Noteikumi par kuģu vadītājiem un mašīnistiem uz tvaikoņiem iekšējo ūdeņu braucienos. Noteikumi par piekrastes braucēju velkoņu, buru un buru motorkuģu un jūras liellaivu vadītājiem. Pārbaudījumu programmas kuģu mechaniķiem-eksterniem trešās šķiras kuģu mechaniķa grada iegūšanai. Noteikumi par pielaišanu pie pārbaudījumiem jachtu vadītāju tiesību iegūšanai. Pārbaudījumu programmas jachtu vadītājiem. Praktisko zinību programma tiesību iegūšanai vadīt Latvijas pieķrastes braucienos buru kuģus līdz 150 reģistra tonnām tilpības un buru-motorkuģus un velkoņus līdz 100 brutto reģistra tonnām tilpības. Noteikumi par flotes instruktoru skolu. Noteikumi radio telegrafistiem un radiotelefōnistiem. Kuģošana un plostošana. Noteikumi par tirdzniecības kuģu aplūkošanu. Instrukcija kuģu virzuļmašīnu indicētās jaudas noteikšanai. Noteikumi valsts ledlauža „Krišjāņa Valdemāra” darbībai Noteikumi par ūdeņu lietošanu kuģniecībai, laivniecībai, plostošanai un koku pludināšanai. Noteikumi par plostošanu un koku pludināšanu pa iekšējiem ūdensceļiem. Noteikumi par palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos uz jūras Latvijas piekrastē. Instrukcija par palīdzības sniegšanu nelaimes gadījumos uz ūdeņiem Rīgas ostas rajonā. Likums par ārzemju pasēm. Instrukcijas pie likuma par ārzemju pasēm. Likums par brīvostām. Likums par brīvterritoriju tiesību piešķiršanu rūpniecības uzņēmumiem, kuŗi ražo eksportam. Law For Free Ports. Law of Free Territory rights. Provīzijas izsniegšana no ārzemēm ienākušo kuģu personālam. Latvijas ievedmuitas tarifs (izraksts). Latvijas kuģu būvētavās kuģu zemūdens daļu krāsošanai izlietoto kuģu patentkrāsu muitošana pēc ievedmuitas tarifa 175. p. 4. piezīmes. Noteikumi par kuģu vajadzībām nozīmēto preču novietošanu privātās noliktavās. Rīkojums par zīmognodevu.

~ 26.98 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Svētīgais Alberts Rīgas bīskaps

Kristticības sākumi un izplatīšanās Vidzemē. Vidzemes Baznīcas valsts nodibināšana. Latgale, Sēlija un Tālava pievienojas Vidzemei. Igaunijas iekaŗošana un daļas Zemgales pievienošanās. Nopietni strīdi ar dāņiem dēļ Igaunijas un Tērbatas ieņemšana. Legāts Viļums no Modenas un bīskapa Alberta pēdējie gadi. Latviešu Indriķa slavas dziesma Sv. Jaunavai Māŗai, Vidzemes augstai Pārstāvei. Latgales pievienošanās līgums. Latvju valstis XIII. gadusimtenī. Latviešu kungi un vecajie. Vidzemes ticības apliecinātāju piemiņas dienas.

~ 2.06 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Nacionālais jautājums Latvijā

Ievadam. Tautas īpašības. Kas ir tauta? Par latviešu tautas evolūciju. Pretruna tautu attīstības gaitā. Pārtautošanās. Tautskola. Mātes valoda skolās kā kultūrālās attīstības veicinātāja. Latvieši un vācieši. Tauta un šķira. Dzimtenes mīlestība. Latvijas iedzīvotāji. Kolōnizācija. Tautu attiecību veidošanās. Latgales jautājums. Pašvaldību jautājums.

1913. GADS.

Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Marģers Skujenieks /1886 - 1941/

~ 1.42 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Liepājas jūŗskola 1931. gada pavasarī

1931. gada pavasarī. Likums par jūŗskolām. Likums par tirdzniecības kuģu mechaniķu skolām. Zvejniecības nodaļa. Audzēkņu sastāvs. Pabalsti skolniekiem. Kopdzīve (internāts). Skolas saimniecība. Telpu jautājums. Mācību spēki. Mācību literātūra. Trūcīgo skolnieku palīdzības biedrība. Audzēkņu pašdarbība. Laikrakstu atsauksmes par skolas darbību. Pateicība. Reklāmas.

~ 3.34 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Svētīgais Meinards, latviešu apustulis

"Ja Vidzeme būtu palikusi uz Meinarda iesāktā ceļa un tam būtu pievienojušās arī pārējās latvju ciltis, tad jau toreiz varēja attīstīties stipra nacionāla apvienotās Latvijas valsts, — varbūt vēl plašākās robežās, nekā šodien, spēcināta no Katoliskās Baznīcas dievišķiem avotiem."

~ 0.67 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kuģniecības gada grāmata 1928

Kristians Dāls. Jāņa Zēberga piemiņai. Pirmā latviešu jūrskola. Kuģu hipotēku bankas. Deviācija kuģu vadīšanā. Sānsveres deviācija un viņas iznīcināšana. Magnētadatu sakārtojums pie kompasa rozēm. Kuģu vietas noteikšana pēc radiopeilējumiem. Mūsu kuģniecības ekonomiskie pamati un iespējamības. Intensīvā mašīnvadīšana uz jūras kuģiem. Vai darām pareizi pērkot vecus kuģus? Daži dati attiecībā uz kuģiem. Kuģu remonti. Ledlauža „Krišjānis Valdemārs” darbība 1927. g. un 1928. g. ziemā. Ovižu sēkļa apzīmēšana. Kuģu kustība Latvijas ostās. Kā darbojas mūsu dzimtenes kuģi. Mūsu jūras tirdzniecības flote. Jūras tirdzniecības tvaikoņu saraksts. Jūras tirdzniecības buru kuģu saraksts. Jūras tirdzniecības buru-motorkuģu saraksts. Tvaikoņu sabiedrībām un rēdeŗiem piederošo tvaikoņu saraksts. Latvijas bākas. Latvijas ūdeņos izlikto stodeŗu saraksts. Vētru brīdinājumi Latvijas piekrastēs. Glābšanas staciju saraksts. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvību tīkls ārzemēs. Kuģu hipotēku un jūras prasību likums. Jūrnieku apdrošināšana. Likums par algotu darbinieku apdrošināšanu nelaimes un arodu slimību gadījumos. Noteikumi par nelaimes gadījumu apliecināšanu un paziņošanu darba inspekcijai. Vispārējie noteikumi (instrukcija kapteiņiem). Nelaimes gadījuma paziņojums darba inspektoram. Nelaimes gadījuma paziņojums Vispārējai apdrošināšanas sabiedrībai. Nelaimes gadījuma paziņojums Latvijas konsulam. Ārsta atzinums par ievainojumu un sniegto medicīnisko palīdzību. Noteikumi par piekrastes braucēju velkoņu, buru un buru-motorkuģu un jūras liellaivu vadītājiem. Praktisko zinību programma tiesību iegūšanai vadīt Latvijas piekrastes braucienos buru kuģus līdz 150 bruto reģistra tonnām tilpības. Noteikumi par kuģu pavāru un kuģu saimniecības vadītāju kursiem. Paskaidrojumi par tonnāžas un bāku nodokļu ņemšanu no kārtējas satiksmes kuģiem. Paskaidrojumi par tonnāžas un bāku nodokļu ņemšanu no kuģiem, kuŗi neuztur kārtēju satiksmi. Paskaidrojumi par ostas nodokļu ņemšanu pie kuģu atgriešanās ostā ledus apstākļu dēļ. Svara nodoklis dažām konvencijām neuzskaitītām kŗavām.Valsts velkoņu, liellaivu un celtņu nodarbināšanas takse. Drāšu trošu stiprums un svars. Takelāžas ķēžu stiprums un svars. Kaņepāju un manillas tauvu stiprums un svars. Kravu svars un tilpums.

~ 16.51 MB  
pirkt - 0.87 EUR

PSRS kaujinieki Latvijā

Priekšvārds. Kaujinieku organizēšana un nosūtīšana uz Latviju. Kaujinieku nolikumi un instrukcijas. Kaujinieku skaits un sastāvs. PSRS kaujinieku autobiogrāfijas. Kaujinieku plāni. PSRS Bruņoto spēku ģenerālštāba Galvenās izlūkošanas pārvaldes un PSRS VDTK grupu darbība. Kaujinieku ziņojumi. Kaujinieku izlūkziņojumi. "Tautas nodevēju" sarakstu sastādīšana. Kaujinieku apgāde. Cīņa pret kaujiniekiem. Sarakste ar akadēmiķi Vili Samsonu.

Dokumenti un materiāli. Sastādījis H. Strods.

Heinrihs Strods /1925 - 2012/

~ 14.46 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Emils Dārziņš

Piemiņas dzejas, raksturojumi un atmiņas.
E. Dārziņa apcerējumi, kritiku un recenziju izlase, vēstules.

Visvaldis Peņģerots /1897 - 1938/

~ 6.47 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ziemeļlatgales atmoda

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Grāmata mūs vedīs pa Jaunlatgales zemes senā latvieša vēstures ceļiem un cīņu vietām, tā rādīs, ka katrs šī apgabala vietējais «krievs» ir ar latvisku seju, raksturu un garu. Tā stāstīs par vecajiem vietu vārdiem un latvietības lieciniekiem. Latviskajai atmodai ierādāma ievērojama un cienīga vieta — pie tās plaši pakavēsimies. "

Vilberts Krasnais /1908 - 1941/

~ 4.58 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kuģniecības gada grāmata 1927

Jānis Breikšs un viņa mūža darbs. Kapteiņa K. Liepiņa 40 gadu darbība jūrniecības laukā. Latviešu tirdzniecības sakari un kuģniecības attīstība. Ledlauža ,,Krišjāņa Valdemāra” darbība 1925./26. g. ziemā. Kāds doks izdevīgāks Rīgas ostai. Ovižu sēkļa apzīmēšana. Pēckaŗa jaunbūves un atjaunošanas darbi Latvijas mazās ostās piekrastes punktos. Kompasu deviācijas iznīcināšanas nepieciešamība. Radio kuģniecībā. Ventspils ostas pagātne. Dzīves smēde. Kuģu mechaniķu sagatavošana. Kuģa kapteiņa atbildība par kontrabandas pārkāpumiem. Mūsu ostu nodokļi. Kā ārzemēs valsts pabalsta kuģniecību. Pārmaiņas mūsu tirdznieciskās flotes sastāvā 1926. g. Jūras tirdzniecības tvaikoņu saraksts. Jūras tirdzniecības buru kuģu saraksts. Jūras tirdzniecības buru-motorkuģu saraksts. Jūras tirdzniecības flotes tonnāža. Kuģu sadalījums pēc piederības ostām. Jūras tirdzniecības kuģu lielums, vecums un galvenais būvmateriāls. Tvaikoņu sabiedrībām un rēdeŗiem piederošo jūras tirdzniecības tvaikoņu saraksts. Latvijas bākas. Latvijas ūdeņos izlikto stodeŗu saraksts. Vētru brīdinājumi Latvijas piekrastēs. Kuģu kustība Latvijas ostās 1902.—1926. g. g. Ienākušie kuģi. Kuģu kustība Latvijas ostās 1902.—1926. g. g. Izgājušie kuģi. Preču-pasažieŗu kustība pa Latvijas iekšējiem ūdensceļiem 1920.—1926. g. g. No minētā skaita pārvadāti kā transits. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvību tīkls ārzemēs. Ārzemju diplomātiskie pārstāvji Rīgā un Liepājā. Valsts aizdevumi kuģniecības atjaunošanai. Instrukcijas Latvijas hipotēku bankai. Likums par jūrskolām. Likums par tirdzniecības kuģu mechaniķu skolām. Likums par tirdzniecības kuģu administrātīvo personālu. Rīkojums diplomētiem kuģu vadītājiem un mechaniķiem. Noteikumi par dienesta apģērbu jūras tirdzniecības kuģu vadītājiem un mechaniķiem. Jachtklubu amata personu un jachtu vadītāju dienesta apģērba apraksts. Likums par ledlaužu nodokli Rīgas ostā. Noteikumi par ledlaužu nodokļa lielumu un ņemšanas laiku Rīgas ostā. Likums par pašvaldību nodokli no kravām, kuŗas ieved Latvijas ostās ar kuģiem ārzemju braucienos. Likums par nodokli no kravām, kuras ieved Latvijas ostās pa jūru piekrastes braucienos.Jūrniecības un muitas departamenta paskaidrojumi par ostas un svaru nodokļiem. Likums par nodokli no peldošiem līdzekļiem un pa iekšējiem ūdensceļiem un pārvadājamiem materiāliem. Instrukcija pie likuma par nodokli no peldošiem līdzekļiem un pa iekšējiem ūdensceļiem pārvadājamiem materiāliem. Loču takse. Aktu nodevu likums. Rakstu nodevu likums. Dokumentu saraksts, kuŗi apliekami ar rakstu nodevu. Takse par ostas valžu privātiem kuģiem izdarāmiem pakalpojumiem un izdodamām apliecībām. Vateršauta takse Rīgā. Takse par dzīvošanu Rīgas jūrnieku namā. Noteikumi par krastu piestātņu lietošanu Rīgas, Liepājas un Ventspils ostās ārpus noteiktā laik. Konsulārais tarifs. Noteikumi par kuģniecības nelaimes gadījumu izmeklēšanu. Izvilkums no likuma par ārzemju pasēm.Noteikumi par kārtējas satiksmes kuģiem. Izvilkums no likuma par mežu un meža materiāla pārdošanu un izsniegšanu valsts mežos. Rīkojums Latvijas jūras tirdzniecības kuģu īpašniekiem.

~ 24.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kopoti raksti II

Tēvuzemes mīlestība.
Tautiskie centieni.
Dzimtenes mācība.
Kāds vārds par mūsu tautas skolām.
Solōns.
Vēstules.

Atis Kronvalds /1837 - 1875/

~ 3.92 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu tautas uzvalki

Tautas uzvalki no dažādiem novadiem.

Brunči. Galvas rotas. Krekli. Jakas. Jostas. Sagšas. Svārki. Bikses. Zeķes. Pastalas. Zābaki. Kurpes.

~ 32.79 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ūdens piegāde lauku saimniecībās

Ievads. Laba ūdens raksturojums. Saimniecībā vajadzīgā ūdens daudzums. Ūdens atrašanās vietas. Virszemes ūdens. Gruntsūdens. Aku veidi. Raktās akas. Sistās akas. Arteziskās akas. Upes un ezeru ūdeņu filtrēšana. Sūkņi. Virzuļa sūkņi — sūcēji un sūkņi — sūcēji-spiedēji. Centrbēgu sūkņi. Sūkņu sūkšanas un spiešanas augstums. Traucējumi sūkņu darbībā. Ūdens piegāde ar mechanisko dzinējspēku. Vēja dzinēji. Elektromotori. Iekšdedzes dzinēji. Ūdens piegāde ar trieci. Ūdensvads. Ūdens tvertnes. Ūdens mīkstināšana un atdzelžošana. Siltā ūdens sagatavošana. Netīro ūdeņu novadīšana. Izlietnes. Kanālizācijas caurules. Noteku ūdeņu tīrīšanas ierīces. Izmaksas aprēķini.

1937. GADS.

~ 17.78 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kuģniecības gada grāmata 1925-26

Ievads. Krišjānis Valdemārs un viņa darbs. Latvijas jūrnieku izglītības gaita. Īss pārskats par Krišjāņa Valdemāra jūrskolas 5 gadu darbību no 1920. g. līdz 1925. g. Skolas kuģi. Skolas kuģis kā Krišjāņa Valdemāra piemineklis. Jūras tiesas. Latvijas ostas. Latvijas bākas. Ledlauzis ,,Krišjānis Valdemārs”. Glābšanas biedrība uz ūdeņiem. Rīkošanās ar eļļu uz jūras vētras laikā. Buru jachtu sporta vēsture. Jūras tirdzniecības kuģniecība XX. g. s. Jūras tirdzniecības tvaikoņu saraksts. Jūras tirdzniecības buru kuģu saraksts. Jūras tirdzniecības buru-motorkuģu saraksts. Velkoņu saraksts. Upes preču-pasažieŗu kuģu saraksts. Jachtu saraksts. Latvijas ostu tirdzniecība pirms kaŗa. Kuģu kustība Latvijas ostās. Preču un pasažieŗu kustība pa Latvijas iekšējiem ūdensceļiem. Ostu nodokļu ieņēmumi. Kuģu iekraušanas un izkraušanas (štaueru) darbu cenas Rīgā, Liepājā un Ventspilī. Vateršauta takse Rīgā. Takse par dzīvošanu Rīgas jūrnieku namā. Jūrniecības departamenta iestāžu ierēdņu saraksts. Spedicijas firmas. Kuģu aģenti. Štaueri. Muitas arteļi. Notāri. Jūrnieku biedrības. Ūdens sporta organizācijas. Latvijas diplomātisko un konsulāro pārstāvību tīkls ārzemēs. Noteikumi par kuģu saduršanās novēršanu uz jūras. Lielā avarija. York-Antverpenes 1890. g. noteikumi. Instrukcija kā jālieto raķešu aparāti. Izvilkums no likuma par satiksmes ceļiem. Likums par jūras kuģu reģistrāciju un flagas patentu izdošanu. Likums par kuģošanas tiesībām. Noteikumi par jūras kuģu, mazāku par 20 bruto reģistra tonnu tilpības, laivu un visu ostas un upju ūdens satiksmes līdzekļu reģistrāciju. Instrukcija pie noteikumiem par jūras kuģu, mazāku par 20 bruto reģistra tonnām tilpības, laivu, liellaivu un visu ostu un upju ūdens satiksmes līdzekļu reģistrāciju. Noteikumi par Latvijas jachtklubos reģistrētām jachtām. Likums par kuģu izmērīšanu. Takse par ārvalstu kuģu izmērīšanu un visādu jūras kuģu pārmērīšanu. Instrukcija kuģu izmērīšanai. Instrukcija par kuģu tuvīnu izmērīšanu, kuŗi mazāki par 20 bruto reģistra tonnām tilpības un kuŗi brauc iekšzemes ūdeņos. Likums par valsts aizdevumiem un viņu nodrošināšanu. Instrukcija par valsts aizdevumiem. Noteikumi par kuģu hipotēkām un jūras prasībām. Instrukcija pie noteikumiem par kuģu hipotēkām un jūras prasībām. Konvencija par ostas nodokļu ņemšanu Latvijas un Igaunijas ostās no kuģiem ārzemju braucienos. Pagaidu noteikumi par svara aprēķināšanu koku materiāliem, kuŗus ieved vai izved no ostām sakarā ar svara nodokļa ņemšanu no kuģiem. Muitas departamenta rīkojumi par ostas nodokļiem. Likums par kuģu tonnāžas, loču un bāku nodokļiem (piekrastes braucienos). Noteikumi par kārtējas satiksmes kuģiem. Paskaidrojumi pie Latvijas-Igaunijas ostas nodokļu konvencijas. Pudu nodokļa tabula. Noteikumi par pašvaldību nodokli no ievedamiem dzelzceļu un ūdensceļu kŗāviem. Takse par Daugavas krasta aptīrīšanu Rīgas ostas rajonā. Takse par krasta lietošanu Liepājas un Ventspils ostu rajonos. Noteikumi par krastu piestātņu lietošanu Rīgas, Liepājas, Ventspils rajonos ārpus noteiktā laika. Noteikumi par nodokli no peldošiem līdzekļiem iekšējos ūdeņos. Nodokļa tarifa tabula par materiāliem, kuŗus pārvadā vai pludina pa iekšējiem ūdensceļiem. Pagaidu tarifs uz materiāliem, kuŗus pludina un pārvadā pa Gaujas-Daugavas kanāli. Takse par krasta lietošanu Rīgas ostas rajonā. Likums par jūrskolām. Noteikumi par tirdzniecības kuģu mechaniķu skolām. Ziņojums par pārbaudījumiem tiesību iegūšanai vadīt piekrastes braucienos buru kuģus no 20 līdz 100 bruto reģistra tonnām tilpības. Praktisko zinību programma tiesību iegūšanai vadīt piekrastes braucienos buru kuģus no 20 līdz 100 bruto reģistra tonnām tilpības. Konvencija par kuģniecībā nodarbināto bērnu un pusaudžu obligātorisko medicīnisko izmeklēšanu. Konvencija par pusaudžu minimālā vecuma noteikšanu, pielaižot tos darbā kā kurinātājus vai kā ogļu pārdevējus. Likums par konvencijas projektu par „bērnu minimālo vecumu, tos pieņemot darbos uz jūras”. Konvencija par bērnu minimālo vecumu, tos pieņemot darbā uz jūras. Likums par konvencijas projektu par „bezdarba atlīdzību kuģa bojā iešanas gadījumā”. Konvencija par atlīdzību kuģa bojā iešanas gadījumā. Likums par konvencijas projektu par „vietu apgādāšanu jūrniekiem”. Konvencija par vietu apgādāšanu jūrniekiem. Takse par valsts velkoņu lietošanu Rīgas, Liepājas un Ventspils ostās. Takse deviātoriem par kuģu kompasu rēgulēšanu. Likums par ūdens satiksmes līdzekļu un ostu ierīču mobilizāciju kaŗa vajadzībām. Likums par Latvijas valsts, tirdzniecības, amatu personu un atsevišķu ietstāžu un kaŗa kuģu karogiem. Rīkojums par kuģu kalpotāju nolīgumiem (munsturruļļiem) uz Latvijas jūras tirdzniecības kuģiem piekrastes braucienos. Uzturas norma kalpotājiem uz Latvijas kuģiem ārzemju braucienos. Rīkojums par no ārzemēm ienākušo kuģu pasažieŗiem un kuģa personālam nepieciešamās provīzijas izdošanu kuģa kapteinim. Pagaidu noteikumi par Rīgas jūrnieku namu. Konsulārais reglaments. Konsulārais tarifs. Noteikumi par radiostacijām uz kuģiem. Noteikumi par ledlauža „Krišjānis Valdemārs” darbību.

~ 31.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Civīllikums

Ievads. Ģimenes tiesības. Mantojuma tiesības. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Pielikumi.

Civīllikuma salīdzināmais pantu rādītājs, kas dod pārskatu par to, kuŗi 1937. g. izd. Civīllikuma panti atvieto 1864. g. izd. Civīllikuma pantus.
Civīllikuma salīdzināmais pantu rādītājs, kas dod pārskatu par to, kuŗus 1864. g. izd. Civīllikuma pantus atvieto 1937. g. izd. Civīllikuma panti.

Pēc neizmainīta Kōdifikācijas nodaļas izdevuma 1937. gadā.

~ 6.16 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Valsts Zemes bankas piecpadsmit gadi

Priekšvārda vietā. Iekšējās organizācijas sākumi. Ķīlu zīmju augļu likme. Valsts tieši izsniegtie aizdevumi. Agrārās reformas pamati. Financiālā palīdzība piešķirtām saimniecībām. Tiesību ieķīlājums aizvieto hipotēku. Piešķirto saimniecību izpirkšana. Piešķirtās ēkas. Piešķirtais mežs. Rūpniecības uzņēmumi. Līdzekļi aizdevumu izsniegšanai. Izpirkuma maksas parādi par valsts zemes fonda piešķirtām zemēm. Zemes pirkumi. Valsts zemes bankas zemes apgādāšanas darbs. Mantojuma daļu izmaksa. Būvniecība. Taksācijas noteikumi. Zemes meliorācija. Piensaimniecības sabiedrības. Parādu sastrēguma cēloņi un draudošā nozīme. Parādu pārkārtojuma mēģinājumi ārvalstīs. Lauksaimniecības kredita organizācija Latvijā. Krāj-aizdevu sabiedrības. Aizdevumu pārņemšana no Latvijas bankas. Maksājumu pazeminājums. Īstermiņa saistību izpirkums 1928. gadā. Tālākie ierosinājumi. Zemes bankas aizdevumu konversija. Īstermiņa parādu konsolidācijas ierosinājums. Aizsardzība pret piedziņas asumiem. Parādu pārjaunojums. Bankas uzdevumi pagājušos 15 gados. Bankas aizdevumi 1922.—1936. gados. Pienotavu tīkla izveidošana. Zemes uzpirkšana sadalīšanai bezzemniekiem. Lauksaimnieku parādu pārkārtošana. Bankas darbības decentrālizācija. Bankas centrāles rajons. Rēzeknes nodaļa. Jelgavas nodaļa. Liepājas nodaļa. Valmieras nodaļa. Daugavpils nodaļa. Pielikumi uz atsevišķām lapām: 2 diagrammas un 4 kartogrammas.

1922.-1937.GADS.

~ 6.29 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Sibillas orākuls

Priekšvārds. Satikšanās. Gunāra pirmais stāsts. Natiņas stāsts. Pirmais Oskara stāsts par prūšiem. Galindi. Nākošais Oskara stāsts par galindiem. Oskara stāsts par slāvu staigāšanu. Lielā politika. Zeme un lēnis. Logs uz Eiropu. Par varjagiem. Kā Egils Skalagrimesons braucis vikingos uz Kurzemi. Oskara trešais stāsts par prūšiem un prūšu valodas atjaunošanu. Gunāra stāsts par Pomerāniju un Poliju. Oskara ceturtais stāsts par prūšiem. Viegls pieskāriens pamattēmai. Stāsts par tautu izkaušanu. Stāsts par Maskaviju. Stāsts par Lietuvas senatni. Stāsts par baltu vienotību. Kurzemes hercogiste. Kurzemes bīskapija un Piltenes valsts. Stāsts par laupīšanu. Tiesības senatnē. Kursas karaliste. Latgaļu karalistes un Latgales likteņi. Vidzeme. Baltu vieta pasaules kultūrā. Balti un ārieši. Kristietība un baznīca. Islams. Iznīcināšanas pirmie soļi. Rīga un ordenis. Teodoriķa pateicības vēstule. Kurzemes hercogiste. Jaunprūšu valoda. Prūšu dievi un ieražas. Ticības pamatojums. Sestā palāta. Pēdējā nodaļa. Sibillas orākuls.

Māris Linde

~ 2.53 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Tiesu pils atklāšana

1938. GADA 9. DECEMBRIS.

"Šodien,
valsts pastāvēšanas
divdesmit pirmā gada
divdesmit pirmā dienā,
kad oficiāli atveŗas Rīgas Tiesu pils vārti…"

~ 6 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ceļi un cilvēki

Ievads. Vecā skola. Ap Talsiem. Pāri Abavai un Ventai. Veco saimnieku stāsti. Dzimtā vieta. Jersika. Ar līksmu sirdi gar Līksnas viensētām. Tur aiz Ilūkstes. Stāsts par smaidiem. Zvaigžņu atspīdumi. Zelta zvaigznes pāri Latvijai. Dokumentu debesskrāpis Āgenskalnā. Saruna Viesturdārzā. Raibumi un brīnišķības namā pie divi torņiem. Baltā Kurzeme. Mans dzimtais pagasts. Klusos laukos. Saule pār dubļainiem ceļiem. Dzīve uz Ninives drupām. Brīnumi pie Kolkasraga. Rēzekne zaļā vaiņagā. Greivuļi, Dricēni, Gaigalava. Rosīgi ļaudis aiz mežiem un purviem. Jaunie Balvi. Gulbene-Liezere-Cesvaine. Rudenī. Pēdējais rudens Ķeguma Tuntuļos. Nemirstīgās Trikātas uzvara. Mežainā un senatnīgā Remte.

Vilis Veldre /1908 - 1940/

~ 1.81 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vecpiebalgas zemnieku sūdzība Zviedrijas karalim Kārlim XI 1695. gadā

"Tā kā augšā minēto sūdzību savā laikā nodevām arī es, Baldiešēnu Pēteris, un mans brālis, tad piesēdētāja kungs lika arī mani kopā ar brāli pērt ar sešiem pāŗiem rīkšu līdz asinīm. Kad redzējām, ka mums atliek vienīgi aiziet galīgā postā un Vidzemē nepanācām nekādu palīdzību un glābiņu, jo sekretārs Krebss, kuŗam vajadzēja aizstāvēt mūsu taisnību un palīdzēt mums atgūt tiesības, pats atļāva un ieteica rentnieka kungam lietot rīkstes. Tāpēc mēs bijām spiesti visā padevībā meklēt patvērumu pie Jūsu Karaliskās Majestātes taisnā un svētā troņa un visdziļākā pazemībā noliekam pie Jūsu Majestātes kājām ziņojumu par tām daudzējādām nepanesamām jaunām nastām, ar kuŗām mūsu, augšā minētais, rentnieka kungs apspiež un apgrūtina visa Piebalgas novada zemniecību, pretēji Kristus, Dieva un Jūsu Karaliskās Majestātes noteikumiem. "

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 0.16 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Smiltenes novada zemnieki 1601. un 1630. gadā

"Pirmā zviedru zemes revīzija izdarīta 1601. g. taīs Vidzemes novados, kuŗus zviedru kaŗaspēks bija atbrīvojis no poļu varas."

"Šī revīzija izdarīta ar Zviedrijas karaļa Gustava Ādolfa 22. marta 1630. g. pavēli, lai noskaidrotu: cik katram zemniekam pieder arklu zemes; kādas nodevas un klaušas apgrūtina viņa zemi; cik izsēts labības 1629. g. rudenī un 1630. g. vasarā un tml."

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 1.77 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Uz ežiņas galvu liku

Pēckaŗa partizānu un viņu atbalstītāju atmiņu stāsti.
Attēli.

Redaktors A. Kalvāns.

~ 5.62 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zemgaliešu simtgadu cīņas par patstāvību

"Veselus 100 gadus zemgalieši cīnījās pret lielu pārspēku: pret visu pārējo Latviju, pret bīskapu, un visniknāk pret ordeni, ar kuŗu kaŗoja uz dzīvību un nāvi. Šī ilgā cīņa bija augstākā mērā varonīga un var mēroties ar slavenākajiem grieķu un romiešu varoņu kaŗiem, kādi no vēstures pazīstami. Visā pasaules vēsturē atradīsies maz tamlīdzīgu un tik ilgu brīvības kaŗu, kā šis lielais zemgaliešu kaŗš."

"PIE TAM ŠIS KAŖŠ VISUS SIMTS GADUS IR VAIRĀK ZEMGAĻU UZVARAS KAŖŠ. "

~ 0.55 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Zemgales apgabala izstāde

"Zemgales apgabala izstādes galvenā daļa atrodas 12 ha lielajā laukumā starp Jelgavas cukurfabriku un Rīgas-Jelgavas šoseju. Šeit Lauksaimniecības kamera savu nodaļu un izstāžu vajadzībām ceļ vairākus paviljonus, bet rūpniecības un amatniecības ražojumu izstādītājiem atsevišķu, paliekošu 2,000 kvadrātmetru lielu ēku. Lielajiem rūpniecības uzņēmumiem un firmām viņu ražojumu izstādīšanai paredzēta iespēja celt atsevišķus paviljonus. "

~ 2.55 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvijas Brīvības kaŗš

Ievadam.
I. Armijas vēsture un pirmsākums.
II. No Ventas līdz Rīgai.Kurzemes atbrīvošana.
III. No Valkas līdz Rīgai.Ziemeļlatvijas atbrīvošana.Cēsu kaujas."Zaļie".
IV. Latvijas apvienotās armijas kaujas.Spēku samērs un stāvoklis Rīgas frontē 7. oktōbŗa vakarā 1919. g.Bermonta uzbrukums Rīgai.Zemgales un Kurzemes atbrīvošana.Latgales atbrīvošana.

Armijas komandieŗa stāba Apmācības daļa.

1928. GADS.

~ 3.69 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Valsts I. ģimnazija

Ievads.
Valsts Rīgas I. ģimnazijas pirmie desmit gadi.
Klasiskās ģimnazijas attīstība Rīgā līdz XX. gadsimtenim.
Valsts I. ģimnazijas mācības spēki.
Ģimnazijas absolventi.
Absolventu biedrība.

1930. GADS.

~ 1.19 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lēmumi un rīkojumi

I Aizdevumi.
II Aizņēmēju maksājumi u. c. attiecības starp aizņēmējiem un Banku.
III Ķīluzīmes un kuponi.
IV Zemes apgādāšana.
V Agrāko parādu nokārtošana.
VI Iekšējā kārtība.
Pielikumi.

VALSTS ZEMES BANKA.
1940. GADS.

~ 0.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Valsts Vēsturiskā mūzeja vadoņi: 1

Valsts vēsturiskais mūzejs. Ievads. Darba rīki un iedzīves priekšmeti. Tērpi un audumi. Zemgale. Ziemeļu Kurzeme. Dienvidrietumu Kurzeme. Kurzemes apgabals. Ziemeļu Vidzeme. Rietumu Vidzemes novadi un Piebalga. Centrālais apgabals. Mūzeja apmeklētājiem. Attēli.

~ 3.24 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kareivja rokas grāmata

Priekšvārds. Valsts himna. Svinīgais solījums. Mūsu vadoņi. Latvijas vēsture. Latvijas ģeografija. Kaŗa disciplīna un likumi. Garnizona dienests. Iekšējais dienests. Ierindas un kaujas mācība. Ķīmiskais dienests. Apvidus sagatavošana. Šaušana un ieroču mācība. Sakari. Topografija.

1934. GADS.

~ 7.94 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ķemeru sēravotu iestāde

Latviešu panākumi pirms padomju okupācijas.

"Kam pazīstamas ārzemju labākās peldvietas un viņu iekārta, tie neapšaubāmi liecinās, ka Ķemeri jau tagad var cienīgi nostāties blakus slavenākām pasaules dziedniecības vietām un savu dziedinošo spēju, kā arī modernās iekārtas dēļ bieži pat pārspēj ārzemju labākos kūrortus. "

~ 0.51 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Tūrisma maršruti Latvijā

Maršruti Kurzemē. Maršruti Vidzemē. Latgales maršruti. Pasaules kaŗa un Latvijas brīvības cīņu piemiņas vietas. 1905. g. cīņu vietas. Tūristu apmetņu saraksts Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē, Latgalē. Apmetņu lietošanas noteikumi. Tūristiem ieteicamas grāmatas. Kas jāievēro tūristiem.

"Neceļojat uz ārzemēm, pirms nepazīstat skaistāko zemi - Latviju."

~ 0.33 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Cēsu un apkārtnes vadonis ar Cēsu pilsētas plānu

Īsa Cēsu pilsētas vēsture. Ievērojamākās vietas. Valsts un pašvaldību iestādes. Skolas. Ārsti. Ielu nosaukumi. Uzņēmumu reklāmas. Pilsētas plāns.

Tas viss 14 lappusēs.

1928. GADS.

~ 0.93 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Pieminekļu valdes Brīvdabas mūzejs

"Baltijas valstīs mūsu Brīvdabas mūzejs,skaistā Juglas ezera krastā,bija pirmais.1924. gadā Izglītības ministrijas Pieminekļu valde nolēma tādu dibinātun ievadīja sarunas par piemērota zemes gabala iegūšanu galvas pilsētas Rīgas tuvumā.1928. gadā Zemkopības ministrijas Centrālā zemes ierīcības komiteja arī tādu piešķīra,70 ha kopplatībā, Rīgas apr. Ādažu pag. bij. "Baložu" muižas robežās."

~ 4.15 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Brīvdabas mūzeja vadonis

Brīvdabas mūzejs grib sakopot mūsu tautas kultūras darinājumus tādā sakarībā un organiskā apvienībā, kādā tie radušies un lietāti pagājušos laikos, — kopainās uzglabāt sendienu dzīves redzamo saturu, kas ietverts celtnēs, viņu apkārtnē un sakārtojumā, telpu iekšējā izveidojumā, iedzīves un darba piederumos.

~ 1.15 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Tūristu apmetnes un viesnīcas

Kas un kā var apmesties tūristu mītnēs. Tūristu apmetņu un atpūtas vietu saraksts. Pamatlikumi dzimtenes apceļošanai. Latvijas viesnīcu un pansiju saraksts. Starptautiskais viesnīcu telegrammu kōds istabu iepriekšējai pasūtīšanai. Tūristu aģentu saraksts.

1939. g. Latvijā bija 494 tūristu apmetnes, 254 viesnīcas un pansijas.

~ 8.74 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviskas dziesmas

Dziedamas godos un svētkos, vakarošanās un citās sanāksmēs.

~ 1.22 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Pazīsti Rīgu!

1935. GADS.

"Strauji attīstoties nacionālam tūrismam: "Latvi, pazīsti savu dzimto zemi!", radies pieprasījums pēc ierosinošiem un lētiem cejojumu vadoņiem, kur tūristiem būtu iespējams gūt nepieciešamāko informāciju saviem ceļojumiem. Šai nolūkā iekšlietu ministrijas tūrisma birojs uzsācis populāru tūrisma rakstu — "Tūristu bibliotēkas" — izdošanu, katrā grāmatā īsi un saprotami izstāstot apceļojamās vietas vēsturi un aprakstot ievērojamākās vietas, dodot tūristam praktiskus padomus, kur iet, kā iet un ko redzēt. "

~ 1.08 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ekskursiju saraksts 1939

Īsi ekskursiju apraksti.
8 lappuses.

1939. GADS.

~ 0.11 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Rēzekne aicina

"... Latgalei ir viena liela priekšrocība: viņa ir skaista!.. Cilvēki brauc uz ārzemēm un izdod lielu naudu, lai tur redzētu skaistu dabu. Nu mēs sāksim sludināt: — ja kāds grib iepazīties ar citiem dzīves apstākļiem, nekā tie ir Kurzemē un Vidzemē, tad lai viņš brauc uz Latgali. Latgale ir viena no mūsu valsts vainaga trim zvaigznēm, līdzvērtīga, skaistāka un, varbūt, pat vēl bagātāka kā citas."

~ 1.9 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Smiltene

"Vārds "Smiltene" maldina svešinieku, kas domā, it kā viss apgabals še būtu viegla neauglīga smilts zeme. Bet iebraucot Smiltenē ar šaursliežu dzelzceļu no Valmieras puses, mums atveŗas Abulas upes lejā jauka, glīta jaunpilsēta, ar labi uzkoptiem namiem un akmeņu ielām."

Kārlis Kundziņš /1850 - 1937/

~ 3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Spodrināsim savas telpas

"Neatstāj savus laukus, dzīdamies pēc pilsētas dzīves priekšrocībām un ērtībām, bet ar savu roku spēku, sirds dedzību un ar savu galvu piespied šīs priekšrocības un ērtības nākt ārā un apmesties zem tava jumta."

~ 1.88 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Valsts mežsaimniecības 15 gadi

Valsts mežsaimniecības noorganizēšana. Latvijas mežu platība. Mežaudžu stāvoklis. Mežu ierīcība, atjaunošana un nosusināšana. Būvniecība virsmežniecībās. Mežu izmantošana. Mežu izstrādāšana valsts līdzekļiem. Mežu departamenta ieņēmumi un izdevumi. Latvijas koku, koku izstrādājumu un koksnes pārstrādājumu eksports. Meža dienas.

Attēli.

Mūsu mežsaimniecība no 1920. līdz 1935. gadam.

~ 11.95 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Latvijas dzelzceļi 1918-1938

Satiksmes ministra inž. B. Einberga priekšvārds.
Dzelzceļu galvenā direktora K. Bļodnieka ievads.
Dzelzceļu pārņemšana Latvijas iestāžu rīcībā. Dzelzceļu administrātīvā iekārta. Dzelzceļu tīkls. Ceļi un būves. Kustības drošība un sakari. Ritošais inventārs. Dzelzceļu darbnīcas un depo. Materiālu saimniecība. Ritošā inventāra nobraukums. Vilcienu kustība. Komerciālā darbība. Tarifi. Starptautiskā satiksme. Pārvadājumi. Finanču saimniecība. Personāls. Ārstniecība un sanitārija. Dzelzceļu saimnieciskie palīguzņēmumi. Jaunu līniju būve. Dzelzceļu tīkls Latvijas territorijā priekš pasaules kaŗa un kaŗa gados. Ilustrāciju saraksts. Schēmas un diagrammas.

~ 16.98 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Valsts saldētavas jaunbūve Rīgas eksportostā

Saldētava sāka darboties 1928. gada 14. janvārī.
Svinīgo saldētavas atklāšanu izdarīja 1928. g. 28. janvārī
valsts prezidents Zemgals
un nodeva to Zemkopības ministrijas lietošanā.

~ 3.54 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Desmit gadu darbības atcerei

Vispārējs atskats.
1923.g. 1924.g. 1925.g. 1926.g. 1927.g. 1928.g. 1929.g. 1930.g. 1931.g. 1932.g. 1933.g.

Valsts ierēdņu-darbvežu biedrība.

~ 0.45 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Kronvaldu Atis

Kronvaldu Atis /1837 – 1875/

"Kas saviem bērniem māca savu tautu mīlēt pēc bijušiem un tagadējiem laikiem, tas viņus pieved pie īstā tēvu zemes mīlestības avota."

~ 0.08 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Skaistākās latviešu pasakas

Zvēru pasakas.
Brīnumu pasakas.
Joku pasakas.

Prof. P. Šmita izlasē.

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 1.39 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Programma tautas tradiciju krājējiem

Daudz jautājumu par senatni tiem, kuŗi zinātu ko teikt atbildei.

Jautājumi no ģeografijas un vēstures. Ēkas un to piederumi. Dzīves kārtība un nodarbošanās. Dzimtas apstākļi un paražas un citas tautiskas īpašības. Senlaiku dievi un māņi. Svinamas dienas. Valoda un tautas dzeja. Paraduma tiesības. Civīltiesības. Krimināltiesības. Tiesājamā kārtība.

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 0.38 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Straumes un avoti III

Jersikas karaļvalsts.
Rīgas 13. gadsimta tiesības.
Latviešu zemnieks 16. gs. historiografijā.
Sigismunda Augusta Livonijas polītika.
Latviešu cilšu tiesības.
Latviešu dzimta un lielģimene.
Tālava.
Livoņu un krievu 1242. gada miera līgums.
Livonijas senākās bruņinieku tiesības.
Pēcvārdi.
Bibliografija.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 2.98 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kārļa Ulmaņa dzīve

Grāmata par Kārļa Ulmaņa dzīvi.

CEĻINIEKS.
POLĪTIĶIS.
DIKTĀTORS.
MOCEKLIS.

Avoti un literātūra. Paskaidrojumi pie attēliem. Personu rādītājs. The life of Kārlis Ulmanis (An Outline).

Edgars Dunsdorfs /1904 - 2002/

~ 11.7 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Atnācēji no saullēktu puses

Priekšvārds. Atnācēji no saullēktu puses. Teika par lielo liepu. Laicīgā un pasaulīgā Tālava. Vilku gāršas teiksmas un patiesības. Kur dzīvojis Tālivaldis? Jēņu kalna noslēpumi. Sakārtotā senču pasaule. Pasauļu radīšana. Raksts iezī. Laika akmeņi. Vai viņi bija pirmie? From the entrails of history.

"Baltu vēl dzīvās valodas ir senākās Eiropā."
"Vidzeme, tāpat kā visa Latvija, vēl ir neatklāto brīnumu un lielo noslēpumu zeme."

Ojārs Ozoliņš /1929 - 2014/

~ 1.08 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Sēļi, Kurzemes augšgala senči

Šis raksts apbalvots ar Veinberga prēmiju un
Rīgas Latviešu Biedrības
Derīgu grāmatu nodaļas
izdots 1898. gadā.

Mikus Skruzītis /1861 - 1905/

~ 0.36 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Ik rītiņu saule lec

Ceļavārdi. Atmiņas par pasaules rašanos. Sava zeme, sava pasaule. Dievam kalni, Mārai lejas. Zarotais Dzīvības koks. Pasaules mūžs. Ik rītiņu saule lec.

Ojārs Ozoliņš /1929 - 2014/

~ 4.99 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas vēsture

I daļa. Aizvēsture.
II daļa. Feodālisms.

Jānis Krodznieks /1851 - 1924/

~ 0.68 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pirmie desmit gadi

Rakstu krājums /1994 – 2001/.

"Darbu atlase atspoguļo cīņu par Latvijas atjaunotās valsts nostiprināšanu."

Atis Lejiņš

~ 0.12 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kur atradās Beverīna?

"Vissarežģītākais jautājums mūsu vēsturē ir staltās Beverīnas pils atrašanās vieta. Jau ap 150 gadu šīs pils atrašanās vieta tiek meklēta."

Pēteris Abuls /1860 - 1926/

~ 0.54 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas agrārā reforma

Priekšvārds. Kādēļ bija vajadzīga Latvijas agrārā reforma. Centrālā zemes ierīcības komiteja. Zemju un ūdeņu apsaimniekošana. Valsts zemes fonda sadalīšana un uzmērīšana. Zemes ierīcības darbi. Valsts fonda zemes piešķiršana. Piešķirto valsts fonda zemju atsavināšana. Agrārā reforma uz pilsētu zemēm. Piešķirto valsts fonda zemju vērtēšana. Nekustamu īpašumu korroborēšana sakarā ar agrāro reformu. Agrārās iekārtas uzraudzība. Lauksaimniecības būvniecība. Mežu departamenta darbība sakarā ar agrāro reformu. Valsts zemes bankas darbība agrārā reformā. Latvijas hipotēku bankas darbība agrārā reformā. Agrārās reformas izvešanas darbu novērtējums no likumības viedokļa. Latvijas agrārās reformas novērtējums.

49 diagrammas, 25 fotografijas, 114 tabulas, 12 zīmējumi 806 lappusēs.
1930. g. izdotās grāmatas «Latvijas agrārā reforma» turpinājums un noslēgums.

1938. GADS.

"Atrodot, ka Latvijas apstākļiem vispiemērotākās ir pastāvošās zemnieku mājas un pēc agrārās reformas likuma nodibinātās saimniecības, par šā likuma III daļas pamatprincipu pieņēma uzturēt dzīvesspējīgu mazgruntniecību."

~ 22.85 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Latviešu leģions patiesības gaismā

Latviešu SS leģions ārzemju vērotāju skatījumā. Latviešu tautas noskaņojums un nostāja par cīņu Latviešu leģionā vācu okupācijas laikā 1941-1945. Sēru vēstījumi laikrakstos - apliecinājums latviešu tautas cīņas gribai. Nebūtu bijis Baigā gada, nebūtu bijis Latviešu leģiona. Latvijas vēsture skolās: pirmoreiz ārpus citu tautu ideoloģijas loka. Kas bija Latviešu leģions. Ko saprot ar šo nosaukumu. Latviešu policijas bataljoni un Latviešu leģions: kopīgais un atšķirīgais.Latvieši vācu bruņotajos spēkos: brīvprātīgie, iesauktie, kritušie, bez vēsts pazudušie, gūstā nonākušie, dezertieri. Latviešu leģiona karavīri kā cīnītāji kaujas laukos. Latviešu karavīru dziesmas. Latvijas izcilākie sportisti, nācijas zieds - leģionā un trimdā. Latvijas armijas virsnieki Latviešu leģionā un leģiona izveidē. Igauņu un lietuviešu karavīri vācu bruņotajos spēkos Otrajā pasaules karā. Latviešu leģions mūsdienu skatījumā Latvijā.
Mūžīgais latviešu karavīrs.

Visvaldis Lācis

~ 1.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas nacionālo partizānu karš

"Sarkanie trīs reizes" atbrīvojuši" Latviju (1919., 1940., 1944.-1945.), pie kam latviešu tauta visas trīs reizes bijusi spiesta uzsākt nacionālās atbrīvošanās partizānu karu. Neviens no šiem kariem vēstures literatūrā nav izpētīts, kaut arī lielā mērā pauda latviešu tautas vairākuma demokrātisko, pretkomunistisko nostāju."

Heinrihs Strods /1925 - 2012/

~ 3.16 MB  
pirkt - 0.87 EUR

No Lizuma senatnes

1685. gada revīzijas komisijas aktis Lizuma pusē, un arī vēlākas ziņas. Pētījums pēc valsts archīva avotiem.

Apsīšu Jēkabs /1858 - 1929/

~ 0.7 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas cilšu tiesības

Pret latviešu vēstures nonievāšanu
prof. A. Švābes raksti ir kā pirmās zāles.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 0.23 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Straumes un avoti II

Latviešu vēstures uzdevumi.
Leģendārais vēsturē.
Latviešu Indriķis un viņa chronika.
Mūsu senās naudas sistēmas.
Krievu mesli.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 4.23 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kuršu kāpu folklora

Kuršu zeme aiz tagadējās Latvijas valsts robežām.

"Tie mežis, kur zaļuo,
Te ir mana mājas,
Ir kur kalne baltuo,
Stāv tēvišķe man.
Te dzīvuo nuo veclaiku
Mēs tēvu tēvu,
Tad isras ir mūsu bērni,
Kad kāpas ir puikas.
Te krantes pažīstamas,
Kur uliņas siš,
Te skan mūsu dainas,
Līk naktis viduris."

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 0.24 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu mītoloģija

"Tā nu mēs redzējām, ka viens otrs mīts jeb mānis pie latviešiem var būt uzglabājies par gadu tūkstošiem pat no indoeiropiešu pirmtautas."

Pēteris Šmits /1869 - 1938/

~ 0.97 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas Valstskases zīmju viltojumu apraksts

Naudas viltojumi
Latvijas Atbrīvošanas kaŗa laikā,
kā arī vēlākos gados,
līdz 1922. g.

~ 0.29 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Vecākās zemnieku tiesības

"Par katru nonāvēto nāve."
"Kas izvaro sievieti, ja viņa to var pierādīt ar trim krietniem vīriešiem, zaudē savu kaklu."
"Ja zaglis izlauž biškokus, klēti vai citas lietas, labākas par 8 ārtavām, tad zagli pakārt un ļaut viņam kaltēties."
"Kas pielaiž uguni tīrumiem, pļavām vai mežam, tam jāatlīdzina zaudējumi un jāmaksā zemes kungam 3 saktis. "

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 0.26 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Straumes un avoti I

Latviešu tautas tiesiskie uzskati.
Senā Kursa.
Kuršu ķoniņi un novadnieki.
Dokumentu pielikumi.
Jelgavas pilsētas satversme treju hercogu laikā.
Dokumentu pielikumi.
Karolīnas recepcija Latvijā un Igaunijā.
Dokumentu pielikumi.

Arveds Švābe /1888 - 1959/

~ 4.45 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pasta krājkase

Pasta krājkases 1939. gada atskaišu grāmata.

Vispārīgas ziņas. Tekoši rēķini. Norēķinu operācijas. Tekošu rēķinu īpašnieki. Krājnoguldījumi. Periodisko maksājumu operācijas. Dzīvības apdrošināšanas operācijas. Dzelzceļu ieņēmumu iekasēšana. Darba organizācija, mechanizācija un darbinieki. Kapitālu novietojums un bilance. Ieņēmumi un izdevumi.

~ 34.2 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas Centrālā Padome - LCP

Latvijas Centrālā Padome - LCP. Latviešu nacionālā pretestības kustība 1943-1945.

LCP organizētā polītisko bēgļu glābšanas akcija pāri Baltijas jūrai. Ģenerāļa Kureļa grupa.Slepenie radio sakari. Ģenerāļa Kureļa grupas dienas grāmata. Koncentrācijas nometne Štuthofa. Pielikums. Dokumenti. Literātūra un avoti. Biografijas.Summary. Personu rādītājs.

Siliņš Leonids, Andersons Edgars un citi autori

~ 9.85 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Medību likums, medīšanas un zvejas noteikumi

Medīšanas noteikumi valsts mežos un uz valsts zemes kollektīvās un atsevišķu personu medībās.Takse par valsts mežosnošautiem meža zvēriemun putniem.Valsts mežos nošauto meža zvēru un putnutakses grozījumi un papildinājumi.Soda takse patvaļīgi šautiem vai citādi nomedītiemsavvaļā dzīvojošiem zvēriem un putniem.Noteikumi par tirdzniecību ar nomedītiem iršiem, stirnām un medņiem.Noteikumi prēmiju izmaksai par medību un zvejaslikumu pārkāpumu atklāšanu un par atsevišķiemnopelniem medību un zvejas saimniecībās.Zvejniecības kalendārs.Zivju saudzēšana.

1935. GADS.

~ 0.25 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem pa Latgali

Varakļāni. Rēzekne. Dagda. Ludza. Aglona. Krāslava. Daugavpils.
Tautas senatne, māksla un kultūra.

1935. GADS.

~ 0.8 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Satiksmes likumi un noteikumi

Satiksmes likumi un noteikumi, kas izdotilīdz 1939. g. 11. augustam, ieskaitot, kā arī ceļu zīmes, iestāžu adreses, u. c.

~ 1.04 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vecākie latvju tautas apģērba zīmējumi

11 attēli no 16. un 17. gadsimta, līdz ar prof. A. Spekkes apcerējumu.

Arnolds Spekke /1887 - 1972/

~ 27.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Tur plīvoja Kurzemes karogi

Kurzemes hercogīste /1562 – 1795/ bija viena no pirmām Eiropas valstīm ar ietekmi Rietumafrikā. Kā Gambijā kurzemniekiem ir gājis, par to šī grāmata.

Edgars Andersons /1920 - 1989/

~ 2.1 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Notāru takses

Notāru darbu cenas 1940. g. pēdējos mēnešos pirms padomju okupācijas.

~ 0.25 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Latvijas dzirnavu saraksts

1228 dzirnavas ar ūdens, tvaika, iekšdedzes vai elektriskā motora,vai vēja spārnu dzinējspēku.

Numurs pēc kārtas,vieta, dzinējspēka veids, īpašnieka vārds.
418 Vidzemē,215 Kurzemē,250 Zemgalē,323 Latgalē,15 Rīgā,7 Liepājā.

1938. GADS.

~ 0.26 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Modernais runu krājums

Nopietna un humoristiska satura runas prōzā un dzejā; ģimeņu viesībās, dažādos svētku un sabiedriskos gadījumos.

68 runu paraugi un 15 dzīŗu dziesmas no 1913. gada.

Dziedonis

~ 0.28 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Brīvā Latvija

Latviešu Zemnieku Savienības centrālās valdes priekšsēža biedrs. Vadītājs 1. pasaules kaŗa bēgļu un armijas apgādes iestādēs. Latviešu pagaidu nacionālās padomes līdzdibinātājs. Tautas padomes, Satversmes sapulces, 3 saeimu deputāts. Latvijas bankas padomes priekšsēdis.

Ādolfs Klīve /1888 - 1974/

~ 2.98 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rainis un Aspazija dzīvē un mākslā

87 Raiņa un Aspazijas vēstules, izraksti no dienas grāmatām un pastkartēm.

"... Ar savu dziļu mīlestību uz visu tautu es nododu visu divu cilvēku mūžu, neraugoties ne uz kādiem iebildumiem, nedz draudiem, tautas rokās, lai viņa, kā mīļa māte savus bērnus, kas daudz cietuši, varbūt arī kādreiz maldījušies, nosoda vai glauda, — tas būs mūsu garīgais testāments. "

Rainis un Aspazija

~ 3.82 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latgales likteņi

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, gājis bojā Krievijā.

"...ir vajadzīgs ar šo zemi un viņas ļaudīm iepazīties dziļāk un sīkāk, izprast šīs zemes būtību, kas viņa ir un kāpēc ir tāda un ne citāda.
Tātad ikvienam, kas jemas spriest par Latgali un tās dzīvi, jāiepazīstas ar viņas pagātnes likteņiem. "

Francis Kemps /1876 - 1952/

~ 0.79 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Būvdarbu cenas Rīgā 1939. gadam

Zemes darbi. Bruģa darbi. Asfaltdarbi. Mūrnieku un apmetēju darbi. Kalēju darbi. Namdaŗu darbi. Remontdarbi. Galdnieku darbi. Skārdnieku un jumiķu darbi. Podnieku darbi. Stiklinieku darbi. Kanālizācijas un ūdensvada darbi. Krāsotāju darbi. Centrālapkures darbi. Elektriskās installācijas darbi.

Caurules un savienojumu gabali. Ventiļi. Elektrisko vadu izmaksas. Elektrisko installāciju materialu cenas.

~ 0.36 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rikšošanas sacensību noteikumi Rīgas hipodromā 1939/40. gadā

"50.§. Sūdzības par nepareizībām, kuŗas notikušas sacīkstēs, var iesniegt tikai cietušo zirgu žokeji - mutes vārdiem tūliņ pie atsvēršanās, vai braucēji, tāpat mutes vārdiem, tūliņ pēc brauciena beigām tiesnešu ložā, nenokāpjot no divričiem. "

~ 0.46 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Valstsvīri un demokrati

Pirmais valsts prezidents Jānis Čakste.
Ārlietu ministrs un ministru prezidents Zigfrīds Meierovics.
Tieslietu un zemkopības ministrs, ministru prezidents Voldemārs Zāmuēls.
Iekšlietu ministrs Arveds Bergs.
Iekšlietu ministrs un diplomāts Miķelis Valters.
Ministru prezidents un iekšlietu ministrs Marģers Skujenieks.
Valsts prezidents un finanču ministrs Gustavs Zemgals.
Saeimas priekšsēdis Pauls Kalniņš.
Saeimas vicepriekšsēdis Jāzeps Rancāns.

Ādolfs Šilde /1907 - 1990/

~ 2.73 MB  
Lasīt

Būvdarbu cenas Rīgā 1938. gadam

Zemes darbi. Bruģa darbi. Asfaltdarbi. Mūrnieku un apmetēju darbi. Kalēju darbi. Namdaŗu darbi. Galdnieku darbi. Skārdnieku un jumiķu darbi. Podnieku darbi. Stiklinieku darbi. Kanālizācijas un ūdensvada darbi. Krāsotāju darbi. Centrālapkures darbi. Elektriskās installācijas darbi.

~ 0.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvisku uzvārdu saraksts

"Šis saraksts ir izdots nolūkā, lai palīdzētu pilsoņiem jaunu latvisku uzvārdu izvēlē, kad pilsoņi paši uzvārda maiņas gadījumā nevarētu atrast šādu jaunu latvisku uzvārdu. Saraksts neierobežo citu jaunu latvisku daiļskanīgu vai jau esošu retāk sastopamu uzvārdu brīvu izvēli ārpus saraksta. "

~ 0.11 MB  
Lasīt

Laikmetu maiņā. 3. sējums

Latvijas ārlietu ministra, diplomāta memuāru 3. sējums, par piedzīvoto kopš stāšanās sūtņa amatā 1933. gada jūlijā līdz savai pēdējai dzīves dienai.

"Nav nemaz tukša hipoteze – ja Somija kopā ar pārējām Baltijas valstīm tūlīt pēc šo valstu nodibināšanās būtu noslēgusi polītisku un militāru savienību ar Igauniju, Latviju un Lietuvu, tad laikam Somijai nemaz nebūtu jākaujas otrajā pasaules kaŗā un varbūt arī pārējās Baltijas valstis, kas skaitīja drusku vairāk par 9 miljoniem iedzīvotāju un bija augstā kultūras līmenī, 1939. gadā varētu uzstādīt pusmiljona lielu un krietnu virsnieku apmācītu un vadītu armiju. Šāds spēks, ja tas polītiski, kā arī militāri cieši turētos kopā, būtu pietiekams, lai Staļins nemaz nemēģinātu iegūt varas ceļā Baltijas valstu territoriju. "

Fēlikss Cielēns /1884 - 1964/

~ 2.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Laikmetu maiņā. 2. sējums

Latvijas ārlietu ministra, diplomāta memuāru 2. sējums, par piedzīvoto kopš Latvijas valsts nodibināšanas līdz ministru prezidenta Kārļa Ulmaņa apvērsumam 1934. gada 15. maijā.

"Pēc runas plenārajā sanāksmē tūlīt uzsāku aktīvu diplomātisku darbību, lai rosinātu Baltijas Lokarno plānu. "

Fēlikss Cielēns /1884 - 1964/

~ 2.96 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvija citu valstu saimē

Mūsu valsts skaitļos un salīdzinājumos ar citām valstīm īsi pirms Otrā pasaules kaŗa.

~ 4.21 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Nerātnās anekdotes

1172 NERĀTNĀS ANEKDOTES.

"...150. ... pats guļu, bet ļipa kust... ...207. ... kad Makss un Morics vēl nebijuši dzimuši... ...244. ... ar, pus, bez... ...344. ... tad urb malkas bluķī caurumu... ...716. ... kungs, Grieta jau vannā! "

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 2.22 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Laikmetu maiņā. 1. sējums

Latvijas ārlietu ministra, diplomāta memuāru 1. sējums, par piedzīvoto kopš paša dzimšanas līdz Latvijas valsts dzimšanai 1918. gada 18. novembrī.

Fēlikss Cielēns /1884 - 1964/

~ 3.15 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvija desmit gados

Kā darbojās valsts iestādes toreiz.

Latvijas valsts nodibināšanas un viņas pirmo 10 gadu darbības vēsture.

~ 3.37 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviskā Jaunlatgale

Īss apcerējums par Abrenes zemēm.
1937. gada izdevums tiek publicēts nesaīsināts.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Tomēr šajās sadursmēs vidzemnieki paturēja virsroku un 1240. gadā pat ieņēma Pliskavu un Izbarsti līdz ar apgabalu. "

Vilberts Krasnais /1908 - 1941/

~ 0.27 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vadonis pa Alūksni un apkārtni

Aizbrauciet uz Alūksni un salīdziniet, kas un cik daudz vēl atrodams no tā, par ko ir vēstījis šis
1932. GADA CEĻVEDIS.
(Kā ikvienā krietnā ceļvedī, varat meklēt un atrast arī kļūdas.)

~ 0.78 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Vēsture kā audzinātāja

"Ja pirmā kņaza "Rurika" vārds līdzinās norvēģu "Chrurkam", tad tā jaunākā "brāļa" — Truvora — vārds skan pilnīgi latviski — Druvaris...

Pasaciņa par latvju tautas 700 gadu "verdzību" ir tikpat pazīstama, kā Lāčplēša cīņa ar Melno bruņenieku. "

Eduards Cālītis /1881 - 1944/

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latviešu kolōnijas

1938. gadā, kad tika sarakstīta šī grāmata (145 attēli, elektroniski tiek publicēta neīsināta), ārpus Latvijas dzīvoja aptuveni 300 000 latviešu. Bet par mūsu apmetnēm ārpus savas zemes tomēr var teikt, ka tās visas mēdz iznīkt...

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"...vēl 13. gs. sākumā pie Daugavas un Volgas augšgala un arī Smoļenskas zemē atradušies latviešu valdnieki un valstis. "

Vilberts Krasnais /1908 - 1941/

~ 5.04 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Lietuvas valsts atjaunošanas svētku atcerei. 16. februārī, 1918. gadā

"Pēc prof. Endzelīna pētījumiem
ap Kristus dzimšanu
latvieši, lietuvieši, senprūši, jatvingi un galindi
runājuši vienu valodu...
Šī tauta aizņēmusi plašus
apgabalus uz dienvidiem no
Daugavas... līdz Vislas ietekai...
un uz austrumiem
līdz Okas upei."

~ 2.17 MB  
pirkt - 0.51 EUR

Kur atradās senā Zemgales osta?

""...varbūt svešzemes tirgotāji piestājās izdevīgākās vietās pie krastmales un veda dzīvu tirdzniecību; bet visas šīs dzīvības centrs, kārtotājs, apsargātājs bija... "

Richards Ērglis /1881 - 1950/

~ 0.31 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Rūdolfs Blaumanis kā jauno mākslas talantu audzinātājs

"Ir mākslinieki, kas gadiem un gadu desmitiem nav varējuši sevi atrast. Tā piem. ģeniālais Rainis svārstījās ap 20 gadu, meklēdams, domādams, eksperimentēdams, degdams izmisuma un sava ģenija ugunīs un tomēr nevarēdams uzminēt savu īsto aicinājumu. Par laimi gadījās cilvēks, kas viņam palīdzēja šo grūto mīklu uzminēt. -
(Aspazija)."

Pēteris Birkerts /1881 - 1956/

~ 0.82 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Daiļā sēta

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Tā tad, kārtība ir
vajadzīga lieta.
Mums viņas nav vēl
pietiekoši daudz. Šeit mēs nekautrējoties
varam apskaust vāciešus, kuŗu
kārtība un disciplina vienmēr
priekšzīmīga.

...jo daiļums ir
vairāk nekā nauda vērts... "

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 0.59 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi. 10. gadadienas izdevums

KAD VALSTIJ VĒL TIKAI DESMIT.

"Jaunā dēmokratiskā Latvija
prasa arī jaunus darba
darītājus. Mums pašiem
jānosaka savas valsts iekārta,
mēs paši esam likumu
devēji savā valstī,mēs paši esam nodevu
nesēji, mēs paši arī esam
savas valsts cēlēji."

~ 3.96 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Kā cēlies Vidzemes nosaukums?

"Patiesībā Vidzemes vārda
uzvara nāca pati no sevis,
pamazām iespiezdamās valodā.
Pagāja diezgan ilgi gadi,
kamēr Idumeja uzsūca
Vidzemes nosaukumā Tālavu, Jersiku u. t. t.,
saplūzdama kopā ar plašiem apgabaliem,
kamēr kopējais vārds apvienoja
daudzās latgaļu ciltis un iekļāva sevī
pat seno lībiešu zemi."

Richards Ērglis /1881 - 1950/

~ 0.44 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Elegance un kļūdas Rīgas dāmu tualetēs. R. 1931. gadā.

1931, 2005, 2031...

"Ideāls šaī ziņā ir
tailleur uzvalks, ar tumšiem vai
fantāzijas krāsas brunčiem, žaketi,
un smalka batista
vai zīda blūzīti.

Un, ak, šīs brokāta,
zelta un sudraba lamē,
vai šīs crêpe satin,
kas viscauri izšūtas ar paillette,
ar pērlēm!"

~ 0.21 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas Atbrīvošanas kaŗš

"Turpretim,
ja mēs ar pamieru
nebūtu steigušies un nebūtu
slēguši to slepeni no mūsu
sabiedrotās Polijas,tad
Krievijai būtu jābaidās,
ka mēs kopīgi ar Poliju
varam turpināt uzbrukumu un
ieņemt Pleskavu, Ostrovu...

Ar kaŗu ir Latvija atbrīvota.
Daudz Latvijas tautas dēlu ir
upurējuši savas dzīvības
Latvijas patstāvības labā."

Pēteris Radziņš /1880 - 1930/

~ 1.55 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Pareizais tonis

LABAS UZVEDĪBAS GRĀMATA
NO 1930. GADA.

"Lēni jājot
jāsveicina galvu
palokot, ātri jājot,
pātagu nolaižot;
uz divriteņa -
galvu palokot.
Automobilī sēdot
var nesveicināt. "

Mārtiņš Kauliņš

~ 0.72 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Latvijas saimniecība pie spējīgas un pie nespējīgas valdības

Izstrādājis pārtikas kartīšu sistēmas
ieviešanu Vācijā Pirmā pasaules kaŗa laikā. 3. Saeimas deputāts.Vīrs ar izcilu prātu un taisnības apziņu.

"Egoisti, otrās un trešās šķiras
lietpratēji gādā tikai par sevi un savējiem.
Un ir ārkārtīgi apvainoti un uzpūtīgi,
ja tam zinātnieks pierāda grēkus,
nepareizības... "

Kārlis Balodis /1864 - 1931/

~ 0.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Beverīnas pilsvieta

Rakstīts Lielaucē, 1926. g.

Pētnieks okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

"Protams, grūti prasīt no vienkārša interesenta,
lai tas visos sīkumos pārzinātu
savas tautas vēstures rakstus.
Līdz ar to paļāvība uz šai
rakstā izteiktiem spriedumiem
vairosies visai lēnām.

Tomēr vēsturnieki, kuŗiem nav sveši
mūsu sendienu notikumi,
lai pārbauda šeit izteikto
domu pareizībuun
palīdz daudzināt mūsu senās
varoņpils īsto vietu. "

Ernests Brastiņš /1892 - 1942/

~ 0.21 MB  
pirkt - 1.4 EUR

Ko Latvija ražo, ko Latvija prasa

Kāpēc Augusta Ritterberga laku rūpnīcā tiek ražota aeroplānu laka? Tāpēc, ka tā noder Latvijā būvētām lidmašīnām. 1931. gads. Latvijas ražojumu propagandas komitejas izdevums
"KO LATVIJA RAŽO, KO LATVIJA PRASA".
Cik daudz pārsteigumu slēpj aizgājušais laiks.
Kuŗš nekur nav aizgājis.

~ 20.2 MB  
pirkt - 1.4 EUR