Jātnieku pulks desmit pastāvēšanas gados

Jātnieku tapšanas un kaŗa gaitu gadi.
Pulka formēšana un miera laika gaitas.

Īss vēsturisks apskats pulka 10 gadu jubilejā.1919. 5.VII. — 1929. 5.VII.

~ 5.04 MB  
Lasīt

Krasta artilerijas pulks. Daugavgrīva

Ievads. Krasta artilerijas pulka vēsture. Daugavas lejas gala senās ostas. Daugavgrīva no 13. līdz 20. gadsimtenim. Daugavgrīva no 1911. līdz 1917. gadam. Daugavgrīvas cietokšņa zemessargu rotas un latvju strēlnieki. Daugavgrīva — placdarms mūsu uzbrukumam 1919. gada oktōbrī un novembrī. Latvijas kuģniecības vēstures īss apraksts. Svarīgākie darbi Daugavas grīvas rēgulēšanā. Daugavgrīvas cietokšņa apkārtnes daba. Daugavgrīvas apkārtnes fiziski-ģeografiskais raksturojums.

1938. GADS.

~ 8.1 MB  
Lasīt