Dauge Aleksandrs

Kulturas ceļi I

Priekšvārds pirmam izdevumam. Priekšvārds otram izdevumam. Kultūras dzīves traģēdija. Jaunatnes ceļi. Par polītisku audzināšanu. Par militāru audzināšanu. Par reliģisku audzināšanu. Ideāls un īstenība. Par varonību. Par labu gaumi. Jauni uzdevumi paidagoģijai. Audzināšana kā profesija. Vienotās skolas ideja. Mājas ideja. Izglītības zemē. Meterlinks. Tomass Karlejls .

Aleksandrs Dauge /1868 - 1937/

~ 1.14 MB  
pirkt - 0.87 EUR