Štāls Art.

Sargāsim savas tautas senatni!

Ievadam. Kā zūd senatnes pieminekļi. Pieminekļu aizsardzība Vakareiropā. Pieminekļu aizsardzība Latvijā. Pielikums. Ilustrācijas.

Latviešu senatnes pētītāju biedrības raksti №2.

1924. GADS.

Art. Štāls

~ 6.25 MB  
pirkt - 0.87 EUR