SIA „ALR RAKSTI”
Vienotais reģistrācijas numurs: 4410302996
Juridiskā adrese: Kanaviņu iela 14a, Alūksne, Alūksnes novads, LV–4301
E-pasta adrese: eraksti@eraksti.lv
tālruņa numurs: 29994299


Ja technisku iemeslu dēļ pēc kõda nosūtīšanas e-grāmata nav seņemta, lūdzu, rakstiet: e-pasta adrese eraksti@eraksti.lv.

Tā kā visi pirkumi tiek reģistrēti, konstatējot, ka no Jūsu interneta pieslēguma adreses tāds ir bijis, tas tiks nosūtīts Jums pa e-pastu.

"Eraksti" aicina autorus, kuŗi vēlas savus darbus piedāvāt pārdošanai vai lejupielādēšanai par brīvu, sazināties ar Aināru Zelču: