Vāciski-latviska un latviski-vāciska kaŗavīra vārdnīca

1944. GADS.

~ 0.58 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Muzikas svešvārdi

1921. GADS.

Bernhards Valle /1888 - 1924/

~ 20.6 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Es viņu pazīstu

Latviešu biografiskā vārdnīca.
1939. XI

~ 14 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Civīltiesību terminoloģijas vārdnīca

"Šai vārdnīcā sakopoti 1937. un 1864. g. Latvijas civīllikumu civīltiesību termini, kā arī tie, kas lietojami civīltiesību teōrijā, bet likumos nav sastopami. Tie latīņu termini, kuŗu nav romiešu tiesību avotos, ņemti no latīņu valodā sarakstītās pandektu tiesību literātūras."

Aleksandrs Būmanis /1881 - 1937/

~ 0.3 MB  
pirkt - 0.87 EUR