Par valodu un redzesloku

"Cilvēks ir pasaulē vienīgā dzīvbūtne, kas spēj mentāli jebkādu vienību savienot ar zīmi, vai, citiem vārdiem izsakoties – spēj jebkam piešķirt nosaukumu jeb vārdu."

Egīls Skudra

~ 0.25 MB  
Lasīt

Dziesmas latvju tautai

Tautas, dzīŗu, apdziedāšanas, rotaļu, līgo, studentu un citas dziesmas.

1928. GADS.

~ 0.36 MB  
Lasīt

Jātnieku pulks desmit pastāvēšanas gados

Jātnieku tapšanas un kaŗa gaitu gadi.
Pulka formēšana un miera laika gaitas.

Īss vēsturisks apskats pulka 10 gadu jubilejā.1919. 5.VII. — 1929. 5.VII.

~ 5.04 MB  
Lasīt

Latvju dainu1.sējums

Ievads. Mežs un koki latvju dainās. Puķes un augi. Dzīvnieki. Meža drava. Purvs un ūdeņi. Jūra un jūrnieki. Senais zvejnieks. Gada laiki. Debess simbolika. Vecāki, bērns un kristības. Bērnu audzināšana. Daba bērnu dziesmās.Tulkoto dziesmu motīvi. Latvju tautas melōdijas.

1928. GADS.

~ 11 MB  
Lasīt

Latvīši

1908. GADS.

"Myusu latwišu wolúda ir wina nu pošas Reigas leidz Ludzaj."

Ignats Asāns /1874 - 1918/

~ 0.26 MB  
Lasīt

Latviešu tautas pasakas 11.sējums

Latviešu tautas pasakas.
11. sējums.
Joku pasakas.

Prof. P. Šmita apkopojumā.

~ 1.74 MB  
Lasīt

Daži jautājumi par latviešu valodu

Par latviešu pavārdiem. Par ģeografijas ģenitīvu. Par apoziciju. Par nepareizi izlietātu un nevietā nostādītu ģenitīvu. Par akuzātīvu un ģenitīvu pie noliegtiem transitīviem verbiem. Ne, nekā un kā pēc komparātīva.

1891. GADS.

Kārlis Mīlenbachs /1853 - 1916/

~ 0.33 MB  
Lasīt