Namamātes padomnieks

Ievadam. Dzīvotmāka. Dzīvokļa iekārta. Istabas puķes. Kā tīrīt dzīvokli. Virtuve un pieliekamās telpas. Cilvēka barība. Augļi un saknes. Sīkorganismu nozīme mājsaimniecībā. Ēdiena pagatavošanas mācība. Pareizi klāts galds un kā pie tā izturēties. Rokdarbi. Veļas mazgāšana. Sievietes veselība. Daiļa un vesela miesa. Bērns. Mazbērna garīga audzināšana. Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos. Mājas aptieka. Mājas bibliotēka.

1928. GADS.

~ 6.7 MB  
Lasīt

Latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca

Ja gribat rakstīt labā, nesabojātā valodā, tad ielūkojieties šeit.
Pareizrakstības vārdnīca ir tikusi izdota 1942., 1944., 1947., 1980. gadā.
2007. gadā – arī elektroniski.
Dr. philol. R. Grīsles priekšvārds.
Elektroniskais izdevums tapis ar Amerikas Latviešu Apvienības Kultūras Fonda un RLB Latviešu valodas attīstības kopas atbalstu.

„ATTĪSTĀS valoda, tālāk izveidojoties saskaņā ar savām normām un pēc pašas veciem paraugiem, bet ne citu valodu ietekmē”.
JĀNIS ENDZELĪNS /1873 – 1961/

Latviešu valodas krātuve

~ 7 MB  
Lasīt

Baltās strēles

"Tu aiziesi ar tumsu visu,
Lai reiz, varbūt, vēl kļūtu gaišs,
Kad jaunu spožas dienas risu
Vērs pretī lielais gaismotājs."

Fridrichs Gulbis /1894 - 1951/

~ 0.32 MB  
pirkt - 0.87 EUR

Leišu un poļu laikmets Livonijā

Livonijas stāvoklis 16. g. s. Sarunas ar krieviem un Livonijas kaŗa sākums. Livonijas sairšana. Livonijas kaŗa turpināšanās. Notikumi Livonijā St. Batorija un Sigismunda III valdīšanas laikā. Poļu un zviedru kaŗš. Pretreformācija Livonijā. Latviešu zemnieku stāvoklis.

Nikolajs Ķaune /1903 - 1939/

~ 1.4 MB  
pirkt - 0.87 EUR

The knot script - the lost writing system of the Latvian language

"The article analyses a writing system of the Latvian language that has been scarcely researched before. The evidence of the usage of the knot script and song clews is present in the Latvian folklore, although it has been commonly considered as a metaphor. At the beginning of the 20th century there were individuals still using it prior to the conventional literacy increase due to the general education. "

Uģis Nastevičs

~ 0.96 MB  
Lasīt

Latvisko tekstu neartikulējamā leksika

"Savukārt neartikulējamā leksika latviskos tekstos ir sastopama galvenokārt zinātniskā jomā. Tie ir starptautiskie apzīmējumi, kuru rakstība nav grozāma, un tādējādi to pareizo izrunu zina tikai speciālisti un arī tad ne vienmēr. "

Egīls Skudra

~ 0.2 MB  
Lasīt

Ēdieni no iekšzemes produktiem

Gaļas zupas. Gaļas ēdieni. Mājputni. Medījumi. Siltās mērces. Gaļas un sakņu sacepumi (pudiņi). Gaļas – sakņu sutējumi. Pildījumi. Zivju ēdieni. Ēdieni bez gaļas. Saldie ēdieni. Mājas dzērieni. Aukstie ēdieni. Aukstās mērces. Maize un cepumi.

1937. GADS.

~ 1.1 MB  
Lasīt