Adamovičs Ludvigs

Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks

Priekšvārds. Papildinājumi un pārlabojumi. Baznīcas satversme, pārvalde, amati. Pirmais gaddesmits 1711—1721. Iestāžu darbība baznīcas un skolas lietās. Mācītāju materiālais stāvoklis. Mācītāju paaudzes un to ievērojamākie pārstāvji. Mācītāju darbības un dzīves ēnas puses. Baznīca un mācītāji sabiedrisko kārtu pretešķībās. Zemnieku skolas. Latviešu garīgā rakstniecība. Baznīcas gaitas. Ģimenes un mājas dzīves reliģ. tikumiskais raksturs. Latviešu brāļu draudzes sākumi. Noslēgums. Piezīmes pie visām 12 nodaļām pēc kārtas.

Teologs un valstsvīrs. Okupācijas varas apcietināts, deportēts, noslepkavots Krievijā.

Ludvigs Adamovičs /1884 - 1943/

~ 4.17 MB  
pirkt - 0.87 EUR