Linde Māris

Sibillas orākuls

Priekšvārds. Satikšanās. Gunāra pirmais stāsts. Natiņas stāsts. Pirmais Oskara stāsts par prūšiem. Galindi. Nākošais Oskara stāsts par galindiem. Oskara stāsts par slāvu staigāšanu. Lielā politika. Zeme un lēnis. Logs uz Eiropu. Par varjagiem. Kā Egils Skalagrimesons braucis vikingos uz Kurzemi. Oskara trešais stāsts par prūšiem un prūšu valodas atjaunošanu. Gunāra stāsts par Pomerāniju un Poliju. Oskara ceturtais stāsts par prūšiem. Viegls pieskāriens pamattēmai. Stāsts par tautu izkaušanu. Stāsts par Maskaviju. Stāsts par Lietuvas senatni. Stāsts par baltu vienotību. Kurzemes hercogiste. Kurzemes bīskapija un Piltenes valsts. Stāsts par laupīšanu. Tiesības senatnē. Kursas karaliste. Latgaļu karalistes un Latgales likteņi. Vidzeme. Baltu vieta pasaules kultūrā. Balti un ārieši. Kristietība un baznīca. Islams. Iznīcināšanas pirmie soļi. Rīga un ordenis. Teodoriķa pateicības vēstule. Kurzemes hercogiste. Jaunprūšu valoda. Prūšu dievi un ieražas. Ticības pamatojums. Sestā palāta. Pēdējā nodaļa. Sibillas orākuls.

Māris Linde

~ 2.53 MB  
pirkt - 0.87 EUR