Jātnieku pulks desmit pastāvēšanas gados

Jātnieku tapšanas un kaŗa gaitu gadi.
Pulka formēšana un miera laika gaitas.

Īss vēsturisks apskats pulka 10 gadu jubilejā.1919. 5.VII. — 1929. 5.VII.

~ 5.04 MB  
Lasīt